Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Dyr og planter Rotter Jeg har rotter - hvad gør jeg? Rettigheder og pligter i rottebekæmpelsen

Rettigheder og pligter i rottebekæmpelsen

Ved hjælp af disse regler kan kommunen og borgeren sammen sikre, at rottebekæmpelsen er effektiv. Ifølge lovgivningen har du som borger i Kolding Kommune ret til at få gratis hjælp til rottebekæmpelsen. Det er samtidig din pligt at undgå at tiltrække rotter.

Du overholder din pligt i rottebekæmpelsen ved at:

Du har som grundejer pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser/hører rotter eller tegn på rotter. Dette gælder også, hvis du bor i lejebolig eller får kendskab til rotter andre steder. 

Sørg for, at affald og foder er utilgængeligt for rotter.

Undgå at have rodebunker, byggerester eller lignende på din grund, som rotterne kan bygge reder i.

Huller:

Tjek dit hus for huller ved døre, vinduer, rørgennemføringer, ventilationsåbninger, riste, lyskasser og skakte.

Uhensigtsmæssig bevoksning:

Sørg for, at rotterne ikke har adgang til dit hus via bevoksning og træer, der vokser på husmuren eller tæt op af huset.

Brud på kloakken:

Hvis der opstår brud på kloaksystemet, kan rotterne bevæge sig ud af kloakken og grave gange i jorden. Det bevirker, at der opstår huller eller nedsynkninger i fliser, asfalt og jorden ovenover gangene. Hold derfor øje med huller og nedsynkninger.

Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må håndtere rottegift. Du må derimod gerne opstille rottefælder uden indhold af gift.

Når rottebekæmperen kommer på besøg, er det vigtigt, at du har sikret, at rottebekæmperen kan få adgang til loft og kloak. Derfor må du eventuelt fjerne kloakdæksel og loftplader, hvis der ikke er uhindret adgang.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje