Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Dyr og planter Rotter Rottegift

Rottegift

Bortskaffelse af rottegift

Rottegift kræver autorisation, og det er derfor ikke lovligt at købe, importere eller opbevare rottegift, hvis ikke man er autoriseret rottebekæmper. Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.
Er du alligevel kommet i besiddelse af rottegift, kan du bortskaffe det som beskrevet nedenfor.

Rottegift betegnes som farligt affald, og skal afleveres personligt til en medarbejder på genbrugspladsen. Det er vigtigt, at giften afleveres i forsvarligt lukkede poser og er tydeligt markeret ”Rottegift”.
Har du spørgsmål til bortskaffelse af rottegift, kan du rette henvendelse til Redux:


Bronzevej 3
6000 Kolding
E-mail: redux@kolding.dk
Tlf.: 79 79 71 00.


Hvorfor vil Kolding Kommune undgå at bruge gift?

Det er vores vision at få udfaset brugen af gift til bekæmpelse af rotter. Det vil dog ikke være realistisk helt at undgå brug af giften, da der endnu ikke findes andre metoder, der lige så effektivt kan nedkæmpe store bestande af rotter. Heldigvis er langt de fleste rottetilhold bestående af så få rotter at brug af gift næsten helt kan undgås.

Gift, der anvendes til bekæmpelse af rotter, er typisk de blødningsforstyrrende gifte (antikoagulanter). Den primære grund til at undgå brug af de antikoagulante gifte er, at det er en meget farlig gift, som kan ophobes i fødekæden. Det betyder, at hvis forgiftede rotter (og mus) ædes af rovfugle, ugler og rovpattedyr, så vil disse også blive forgiftet. Giften kan også være farlig for mennesker og husdyr og må derfor ikke være frit tilgængelig.

Foruden de antikoagulante gifte findes der en anden type rottegift baseret på D-vitamin. Det lyder ufarligt, men denne gift er meget farlig for alle, som indtager den, selv i meget små mængder, da den indeholder en meget høj dosis D-vitamin. Der findes ikke nogen modgift til rottegift baseret på D-vitamin, og derfor har Kolding Kommune valgt, at denne type gift ikke bruges i kommunen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje