Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Grundvand Sådan beskytter vi grundvandet

Sådan beskytter vi grundvandet

Vi kan alle gøre en indsats

Drikkevand er grundvand, som vi pumper op fra undergrunden. Alt hvad vi foretager os oven på jorden kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, vi pumper op til drikkevand.

Mange af de problemer, vi har i dag med fund af sprøjtemiddelrester i boringer, skyldes uhensigtsmæssig brug af sprøjtemidler tilbage i tiden. Og det er, hvad vi skal undgå fremover.

Vi kan alle være med at gøre en indsats for at beskytte grundvandet:

  • Brug ikke sprøjtemidler i din have og på belægninger
  • Opbevar dine kemikalier sikkert og korrekt
  • Få din gamle brønd eller boring, som ikke længere er i brug, sløjfet
  • Spar på vandet
  • Tjek jævnligt din olietank for utætheder eller i forbindelse med påfyldning
  • Tjek jævnligt dit jordvarmeanlæg for utætheder – Følg leverandørenskontrol anvisninger
  • Vær forsigtig og undgå uheld med kemikalier og forurenende stoffer
  • Ring 1-1-2, hvis der alligevel skulle et uheld

Kolding Kommune har i samarbejde med vandværkerne udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I disse planer er der en nærmere beskrivelse af, hvilke indsatser kommunen og vandværkerne vil gennemføre - Se indsatsplanerne.

Sådan beskytter vi grundvandet - Naturstyrelsen

Drop giften i haven - Danmarks Naturfredningsforening 

Du bor ovenpå dit drikkevand

At åbne for vandhanen og få adgang til godt og rent drikkevand er en helt naturlig ting. Sådan skal det også være i fremover.


Men vi skal hele tiden passe på og gøre en indsats for, at det kan blive ved med at være sådan, - for rent drikkevand er ikke en selvfølge.


Vi bor nemlig oven på vores drikkevand. Alt hvad vi foretager os oven på jorden, kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, som vi pumper op til drikkevand.


Forurenende stoffer kan sive ned igennem jordlagene og ende i grundvandsmagasinerne. Hvis grundvandet først er forurenet, kan de boringer, som vandværkerne indvinder grundvand fra, også blive forurenet.


Der er allerede i dag eksempler på, at vandværksboringer er blevet lukket på grund af fund af rester af sprøjtemidler i grundvandet.


Men vi kan ikke i længden håndtere problemet ved bare at flytte boringer. Vi må tage ansvar nu og gøre det, der er nødvendigt for at beskytte grundvandet.

Vidste du det om dit drikkevand?

Vandværkerne har meget forskellig størrelse.

Det mindste vandværk leverer vand til ca. 20 ejendomme.

Det største vandværk leverer vand til ca. 12.500 ejendomme.

Alle vandværker er private vandværker, og de drives svarende til en levnedsmiddelproducent.

Hovedparten af vandværkerne er drevet af lokale folk, som frivilligt stiller op til valg til bestyrelsen og til at varetage driften af vandværket.

Enkelte vandværker fungerer som virksomheder med ansat personale til at varetage driften.


Se hvilket vandværk, der leverer drikkevand ud til din ejendom.

Vores drikkevand er grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Det vand kalder vi for grundvand.

Grundvandet bliver filtreret på vandværket og tilsættes kun ilt, inden det sendes ud til forbrugerne som drikkevand.

Der er skarp kontrol med, at drikkevandet er rent, og det overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Det er kommunen, der fører kontrol med kvaliteten af drikkevandet og driften af de private vandværker.

Grundvandet pumpes op i boringer fra sandfyldte lag, som ofte kan strække sig langt væk fra selve boringen.

Det store område, hvor grundvandet hentes fra, kalder vi et indvindingsopland.

Grundvandet dannes af nedbør, som siver ned gennem jordlagene. Det kan være regn, som falder i netop din have eller på markerne i nærheden.

Måske bor du i et indvindingopland. Det er derfor, det giver mening at sige, at du bor ovenpå dit drikkevand.

Hvis der sker en forurening oven på jorden, kan forureningen sive med nedbøren ned i undergrunden. Det kan have betydning for, hvor rent vores drikkevand bliver i fremtiden.

Det kan tage rigtig mange år fra, at nedbøren falder i din have til, at det bliver til grundvand og pumpet op på vandværket som drikkevand.

I Kolding Kommune er der målt vand, som er helt op til 350 år gammelt.

Det, vi gør i dag, kan derfor have betydning langt ud i fremtiden for kvaliteten af vores drikkevand.

Du kan gøre en indsats for at beskytte drikkevandet. Det kan fx være ved at lade være med at sprøjte din have eller sørge for ikke at spilde olie og kemikalier på jorden.

Det kan også være, at du har en gammel brønd eller boring, som ikke længere bliver brugt. Det er vigtigt, at du får den sløjfet. På den måde har vi nemlig lidt mere kontrol med, at der ikke siver forureninger ned til grundvandet via gamle anlæg i jorden, som ikke bliver brugt og vedligeholdt.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje