Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Klimatilpasning Skybrud og oversvømmelse

Skybrud og oversvømmelse

Kolding Å løber over sine bredder inde i Kolding by (arkivfoto 2011)

Kraftig regn, skybrud og oversvømmelse kan anrette store skader. Fra denne side kan du bl.a. få overblik over, hvordan du forebygger skader på dit hus, og hvad du kan gøre, hvis skaden er sket. Læs også, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver under uvejret, hvordan du holder dig opdateret, og hvad vejrudsigten siger.

Hvis du downloader app’en Mobilvarsling, så får du besked, når DMI varsler kraftig regn, skybrud og alvorligt forhøjet vandstand, så du kan tage dine forholdsregler.

Via vores digitale vandstandsmålere kan du se, hvor højt vandet står forskellige steder i kommunen, og du kan se, hvordan vandstanden har udviklet sig - se hvor højt vandet står.

Hvis kommunens service og drift er påvirket, informerer vi løbende på kommunens Facebook. Alle kan se, hvad der står på vores side. Du behøver altså ikke at have en Facebook-profil for at kunne læse kommunens opslag. De vigtigste informationer bringes også her på hjemmesiden.

Som udgangspunkt har du selv ansvaret for at sikre din ejendom ved skybrud og oversvømmelse. Nogle af de vigtigste råd til at forebygge vandskaber er:

  • Luk vinduer og døre
  • Tjek at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede. Hvis du har en regnvandsrist på vejen uden for dit hus, så undersøg lige, om vandet frit kan løbe bort. Hvis risten er stoppet til med blade og kviste, så fjern dem.
  • Sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende

Få flere gode råd på klimatilpasning.dk.

Hvis der er trussel om oversvømmelse, vil kommunen placere containere med sand og tomme sandsække på udsatte steder, hvor borgerne frit kan forsyne sig. Hvor containerne placeres, informerer vi om her på hjemmesiden og på kommunens Facebook.

Brug af sandsække: Sådan undgår du vand i kælderen (video fra Beredskabsstyrelsen)

Ud over den akutte forebyggelse har mange boligejere allerede forberedt sig på mere vand ved f.eks. at installere regnbede i haven, anlægge et grønt tag, lave en faskine eller udskifte betonbelægninger med græs og grus.
Få inspiration til at håndtere store mængder regnvand – Guide: Hvad kan du selv gøre?

Hvis der er oversvømmelse i din bolig, skal du melde skaden til dit forsikringsskab og/eller et skadeservicefirma. På klimatilpasning.dk finder du gode råd til, hvordan du prioriterer indsatsen, og hvad du skal huske – sådan gør du.

Vær opmærksom på, at det kan være sundhedsfarligt at komme i kontakt med spildevand/kloakvand – læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det er dig som grundejer, der skal sikre din ejendom mod skader og oversvømmelser. Kolding Kommune og TrekantBrand vil i krisesituationer pumpe vand væk fra kritisk udsatte steder, redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

Ved ekstremt vejr er der tit rigtig meget at lave, og så må indsatslederen prioritere ressourcerne. Det sker ud fra nogle principper, som byrådet har vedtaget. Højest prioriteres hændelser, hvor der er fare for mennesker. Herefter følger i nævnte rækkefølge opgaver, hvor der er fare for dyr, hvor kommunens infrastruktur (veje, institutioner, osv.) er i farezonen, hvor der er miljøfare, osv.

Hvis du akut har brug for politi, brandvæsen eller ambulance, skal du ringe 112. Hvis henvendelsen ikke er akut, kan du kontakte politiet på 114.

Hvis du f.eks. opdager en vejstrækning, hvor vandet står så højt, at det påvirker trafikken, så bedes du kontakte vagtcentralen hos TrekantBrand på 75 53 10 34.

Hvis der er tale om ikke-akutte problemer, er du altid velkommen til at give kommunen besked via funktionen Giv et praj, som vi tjekker alle hverdage i almindelig arbejdstid.

Tjekker du vejrudsigten for Kolding på DMI, kan du også se vandstanden. Den angivne vandstand og prognose er baseret på målinger i Kolding Havn.

Via vores digitale vandstandsmålere kan du se, hvor højt vandet står forskellige steder i kommunen, og du kan se, hvordan vandstanden har udviklet sig - se hvor højt vandet står

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje