Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Miljøvagten

Miljøvagten

Miljøvagten rykker ud til f. eks. forureninger i vandløb

 

Akutte forureninger og miljøuheld – tilkald Miljøvagten på 112

Hvis der på en virksomhed, på et landbrug eller andre steder sker et udslip af kemikalier, olie, gylle eller andre miljøfarlige stoffer, der kan løbet til regnvandssystemerne eller direkte ud i vandløb eller søer, er det vigtigt, at der hurtigst muligt ringes til 112. Dette gælder uanset størrelsen eller omfanget af udslippet eller spildet. Hvis man i en sø eller i et vandløb opdager døde fisk eller observerer, at vandet ser forurenet ud, fx med olie, så skal man også ringe til 112.

En indsatsleder fra det kommunale beredskab vil herefter hurtigt komme til stedet og vurdere situationen. Hvis der er fare for vandmiljøet eller risiko for en jordforurening, vil indsatslederen kalde Miljøvagten til stedet.

Miljøvagten vil forsøge at opspore kilden til forureningen. Miljøvagten har også mulighed for at udtage vand- eller jordprøver, der kan dokumentere forureningen. I Miljøvagtbilen findes der også forskelligt måleudstyr.

Fælleskommunal Miljøvagt

Otte kommuner i Sydøstjylland og i Trekantområdet er gået sammen om en fælles Miljøvagtordning. Miljøvagten dækker således Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Der er tale om en døgnvagt, der sikrer, at Miljøvagten kan rykke ud for at rådgive og assistere indsatslederen døgnet rundt, - uanset hvornår et miljøuheld eller en forurening opstår.

Video om Miljøvagten

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje