Skip til hoved indholdet

Hvad gør kommunen for at sikre biodiversiteten?

- Årsrapporter

    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Biodiversitet Hvad gør kommunen for at sikre biodiversiteten?

Kolding Kommune vedtog i 2022 en biodiversitetsstrategi. Strategiens vision er, at vi vil standse tabet af biodiversitet. Kommunen har med vedtagelsen af strategien forpligtiget sig til at offentliggøre en række data for, hvordan det går med indsatserne. Disse data præsenteres derfor på denne side – se link til årsrapport nederst.

Data i den første årsrapport markerer status pr. udgangen af 2022 og vil fungere som baseline for de kommende årlige afrapporteringer frem mod 2030. De årlige afrapporteringer vil give et overblik over fremdriften inden for strategiens vigtigste målsætninger, herunder:

  • Bevaring af det uerstattelige: Hvordan det går med sikring af de mest værdifulde levesteder i hhv. beskyttet natur, skov og vandløb.
  • Give naturen plads: Hvordan det går med udlæg af på sigt mindst 2.780 hektar jord til natur, så andelen af beskyttet natur som minimum kommer op på landsgennemsnittet på 10,3%.

 

Kontakt

By- og Udviklingsforvaltningen
Natur og vand 
Telefon 7979 7576 
E-mail: Naturogvand@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje