Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Biodiversitet Kerneområder for biodiversitet Almind Ådal og Dons Søerne

Almind Ådal og Dons Søerne


Hvis du er heldig, kan du møde den smukke isfugl i området omkring Donssøerne og Almind Ådal.

I Kolding Kommune udgør Almind Ådal, Donssøerne, Vester Nebel Ådal, Kolding Ådal og Hylkedalen et samlet netværk af natur. Ådalene er karakteriseret ved en mosaik af natur, som fordeler sig ud fra faktorer som blandt andet terræn, vand og lysforhold. Sidstnævnte hænger sammen med, om arealerne afgræsses eller ej.

Særlige arter i området – isfuglen

Isfuglen er populær - det bliver man, når man er knaldblå og rød. Isfuglen lever i områder med rentvandede vandløb og søer, hvor den lever af fisk. I området omkring Donssøerne og Almind å kan du være heldig at se den side på sin udkigspost på grene, der hænger ind over vandløbet, hvor den fisker. Den fanger småfisk ved at styrtdykke ned i vandet, det lange næb forrest.

På trods af sit navn er isfuglen ikke specielt begejstret for is. Den er helt afhængig af isfrie forhold, hvor den kan fange sine småfisk, hvad enten det er ørredyngel, småskaller eller hundestejler. I den hårde vinter 2009-10 døde næsten hele den overvintrende bestand, og i den følgende sommer var der usædvanligt få isfugle i den danske natur. Arten er dog kommet sig, og i disse år ser man isfugl rigtig mange steder. I Kolding ses den fx tit ved Dons-søerne, ved Vester Nebel Å og Kolding Å, men i træktiden kan man møde den alle steder, hvor der er mange fisk. Så hold endelig øje derude.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje