Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Biodiversitet Kerneområder for biodiversitet Svanemosen og Fovslet skov

Svanemosen og Fovslet skov

Afskærmet fra omverden ligger Svanemosen som en sjælden oase.
Her kan du få en naturoplevelse ud over det sædvanlige. På en tur i Svanemosen møder man en særlig botanik, som er tilknyttet næringsfattig natur. Svanemosen er en højmose, hvilket vil sige en mose, der får kun vand fra luften. Det er derfor arter som kogleaks, tranebær, soldug og hedelyng, der kan klare sig med meget lidt næring, som vokser her. På dyresiden er der også sjældenheder at opleve som fyrremejse, stor kærguldsmed og birkemus. I sensommeren står kærulden i vinden og vejer med sine hvide "uldtotter" og giver mosen et smukt rødligt skær.

En højmose er en bestandig landskabstype. Afvanding forstyrrer dog højmosen og er årsag til indvandring af træer på højmosefladen. Mosen blev i sin tid afvandet for at kunne foretage tørvegravning og af hensyn til dyrkning af de nærliggende arealer.


Moseperlemorsommerfuglen lever i Svanemosen

I selve Svanemosen er der stadig mange minder fra tørvegravningstiden i form af tørvegrave og småhuller. De store søer er resultatet af en reel industriel tørvegravning, mens de mindre søer stammer fra tørvegravning på privat basis, hvor familier fra egnen tilbragte mange timer hver sommer med at skaffe sig vinterbrændsel.

Svanemosen er udpeget som Natura 2000 område, der er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder. Naturstyrelsen arbejder sammen med Kolding Kommune for at bevare Svanemosen med dens helt særlige naturværdier. De væsentligste trusler er afvanding, næringsstoffer fra luften og tilgroning.

Du finder Svanemosen 6 km sydvest for Kolding ved Vonsild. Mosen grænser op til Fovslet Skov, der også er et besøg værd. Der er parkering ved Svanemosevej og Sangfuglevej. Hvor Svanemosevej slår et skarpt sving fører en markvej ned til en P-plads ved mosen. Dette er den korteste vej ind til den store sø midt i mosen.

Svanemosen er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Svanemosen med Fovslet Skov drejer det sig om Stenderupskovene, Skamlingsbanken, Marielundskoven, Skærsø og Nørremose, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje