Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Biodiversitet Kerneområder for biodiversitet Vester Nebel Ådal med tilløb

Vester Nebel Ådal med tilløb


Et af de steder, hvor der er set oddere i Kolding Kommune, er ved Vester Nebel Å.

Vester Nebel Å er et af de fineste vandløb i Kolding Kommune. Det snor sig gennem en stejl ådal fra Vester Nebel og Ferup sø til Ejstrup, hvor det løber sammen med Kolding Å. Vandløbets høje vandkvalitet og gode biologiske forhold gør, at her er rigt med vandløbssmådyr og fisk, hvilket igen giver gode forhold for de dyr, som foretrækker fisk på menuen, fx odder og isfugl. Den sjældne fisk, smerlingen, er også udbredt i de mange fine vandløb i Kolding Å-systemet og i særdeleshed i Vester Nebel Å og dens tilløb

Selve ådalen er ligeledes rig på natur med en blandet mosaik af små gamle skove, moser, enge og blomsterrige overdrev på de tørre ådalsskråninger. De lysåbne, tørre såkaldte overdrev i området er særligt artsrige, og her findes både en række sjældne planter og et rigt insektliv med sommerfugle som for eksempel guldhale og okkergul pletvinge.

Særlige arter i Vester Nebel Ådal – odder

Man kan sjældent åbne en avis uden, at spalterne flyder over med fortællinger om naturens tilbagegang. Engblommerne er næsten væk, det samme er rylen, storken, svalehalen og mange andre.
Men der er også successer derude, og dem skal vi huske at tale om. Heldigvis nytter det noget at gøre en indsats for naturen, og det ser vi i dén grad udtrykt hos mange af vore allerstørste dyr. De dyr, som man faktisk har en chance for at opdage og genkende, hvis man begiver sig en tur ud i foråret.

Et godt eksempel er odderen, som i dag er kommet igen over hele Jylland. I Kolding kommune ses den nu jævnligt overalt langs vore vandløb og ved vore store søer, lige fra Dons-søerne til Solkær Enge og i hele Kolding Å-systemet, hvor den tilbage i 1980’erne ellers havde været på vej til at forsvinde. Selv om odderen er et rovdyr, har den altså nogle særheder, som på det tidspunkt kostede den dyrt. For det første er den meget målrettet, når den først har set sig varm på sit bytte. Hvis byttet befandt sig i en åleruse, blev odderen derfor ved med at lede efter en indgang, indtil den var fundet. Pludselig var ålerusen også en odderruse, og når det kommer til at slippe ud, er oddere ikke meget klogere end ål. Da det blev obligatorisk med stopriste i åleruserne, var det imidlertid slut med denne dødsfælde.

Et andet problem var, at odderen ikke svømmer under en bro. Guderne må vide hvorfor, men der skal åbenbart helst være frit udsyn til himlen, når man er til vands! Derfor vadede odderne op på land, når de kom til broen – og derfra videre op over landevejen. Det kostede virkelig mange oddere livet, og i begyndelsen af 80’erne var den danske odderbestand derfor akut truet.

Dødsfaldene i trafikken blev dramatisk reduceret, da man begyndte at lave odder-stier under broerne. I samme øjeblik odderne kunne gå på et simpelt bræt over vandet, men under broen, var der nemlig ingen problemer. Selvfølgelig bliver oddere stadig kørt over, men det handler mere om, at de begiver sig på langfart. Oddere har ligesom mange andre dyr et hjemområde, hvor de normalt færdes, men en gang imellem bliver tætheden for stor og to hanner kan ikke komme overens. Så vandrer odderne mod nye vandsystemer, og her kan de sagtens risikere at komme til at gå adskillige kilometer væk fra vandløbene.
Et af de steder, hvor der er gjort flest iagttagelser af oddere i Kolding Kommune, er ved Vester Nebel Å, som er et af kommunens fineste vandløb og en af naturens store succeshistorier.

Vester Nebel Å løber i en stejl og snæver slugt, hvilket gør, at vandet løber hurtigt og at det bliver iltrigt. Åen er nærmest overalt klassificeret med den allerbedste vandkvalitet, og her er desuden stenbund på store strækninger, som giver både vandløbssmådyr og fisk rigtig gode forhold. Vester Nebel Å var i mange år opstemmet ved Harteværket, men efter man i 2008 ledte åen udenom, er der nu en meget stor opgang af havørreder. Vandløbsmedarbejder ved Kolding Kommune Sten Frandsen kan fortælle, at den seneste undersøgelse af ørredbestanden viser en meget stor tæthed af ørreder i åen. Så det er ikke uden grund, at odderen har slået sig ned der, fordi den især elsker fisk på menukortet.

Den gode vandløbskvalitet har i øvrigt ikke bare tilgodeset odderen, det har også tilgodeset andre spændende dyr som den blåvingede pragtvandnymfe og majfluen, som man kan opleve ved åen i det sene forår.

Odderen er straks sværere at få øje på. Den er vanvittigt sky, men hvis man sidder musestille længe nok – især om aftenen eller i morgengryet – kan det være, at man er heldig.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje