Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Bynatur Hvem hjælper naturen i Kolding Kommune?

Hvem hjælper naturen i Kolding Kommune?


Areal ved Bramdrupskovvej, hvor der er reetableret grønt areal med en engblanding

Kolding Kommune arbejder på at skabe mere biodiversitet på de kommunale arealer rundt i kommunen. Flere steder lader vi græsset stå eller på anden vis sikre levesteder til dyr og planter. Vi arbejder i øjeblikket på at gennemgå vores arealer og ændre driften de steder, hvor det giver mening.

I Christiansfeld har vi omlagt driften på dele af et grønt areal ved Staalsvej og ved det nye lejlighedskompleks på Bramdrupskovvej nær Ketchercenteret, er der i samarbejde med Birk Ejendomme, udsået engblanding på det areal, der er blevet brugt til byggematerialer, frem for at lægge muld på og så græs.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje