Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Bynatur Vilde virksomheder

Vilde virksomheder


Brændkjær kirkens vilde blomsterbed i fuldt flor, september 2021.

Som virksomhed kan I også melde jer ind i arbejdet, om at sikre en mangfoldig natur. Uanset om I har store eller små naturarealer kan I gøre en forskel.
Der er mange fordele og årsager til at omlægge jeres naturarealer til gavn for naturen. I kan vise kunder og samarbejdspartnere at I har en grøn profil, måske kan I spare penge på driften af de grønne arealer eller I har en målrettet CSR-strategi. Det er også okay ’bare’ at ønske at hjælpe naturen.
Arbejder jeres virksomhed med verdensmålene kan I levere på hele to verdensmål ved at gøre jeres arealer insektvenlige.

- Verdensmål 15 - Livet på land
- Verdensmål 17 Partnerskaber for handling

FAQ for virksomheder, der gerne vil være vilde

Der er mange måder at komme i gang på. Alt efter hvor meget I ønsker at gøre ud af det VILDE og hvor hurtigt I ønsker et VILDT resultat. Typisk handler det om at anlægge/bygge noget, eller stoppe med at gøre noget I gør i forvejen.

  • Opsæt fuglekasser og insekthoteller
  • Lav kvashegn og kvasbunker
  • Anlæg en blomstereng eller undlad at slå græsset
  • Stop med at gøde og sprøjte
  • Sæt forårsløg eller plant hjemmehørende træer og buske
  • Anlæg en sø

Hent inspiration på siden Materiale: Gør det selv VILDT

Det kan blive VILDT flot. Det handler ofte om at afgrænse det vilde med en kant, så det er tydeligt at se, hvor det VILDE starter og slutter. Det kan være kortklippet græs eller en stribe bar jord, der rammer det vilde ind.
Vil I have kvashegn så lav det med flotte egetræsstolper, der danner en hegnslinjen. Lad stolperne være lige høje og stå med samme afstand - det ser VILDT flot ud.
Gør brug af en anlægsgartner, eller udfordre jeres sædvanlige gartner.

Natur tager tid og det er ikke lige gyldigt hvornår, hvor og hvordan i sår frø, hvis det fx er en blomstereng i ønsker jer. En hurtig løsning med et flot resultat kan være at anlægge staudemåtter, plante træer og buske eller lægge forårsløg i jorden.

Jordforurening

Ofte graver man tørven af, når man vil anlægge en blomstereng. Vær opmærksom på, at jord ikke må flyttes mellem matrikler uden at jorden analyseres. Støder man på forurening ved afgravning skal dette meldes til kommunen. Har I et anlægsfirma til at anlægge jeres projekt, er de normalt eksperter i hvordan dette håndteres og ansøges. Læs mere om regler om flytning af jord og jordforurening

Anlæg af sø

Ønsker I at anlægge en sø på jeres matrikel gælder der helt særlige regler. Læs mere om reglerne for etablering af vandhuller

Trafiksikkerhed

Vær opmærksom på, om jeres VILDE projekter kan tage udsynet for trafikken. Særligt ved ind- og udkørslen til jeres matrikel og i sving på matriklen. En god tommelfingerregel er at holde vegetationen under 80cm.

Hjemmehørende arter

Undgå at så ikke-hjemmehørende arter, der kan udbrede sig invasivt. Kolding Kommune anbefaler hjemmehørende urter og blomster. Det kan tage op til tre vækstsæsoner inden de såede urter og blomster rigtig får fat. Vil I gerne have et hurtigt resultat så vælg en frøblanding med mange 1-årige arter.

Naboarealer og matrikelgrænsen

Hold jeres vilde projekter på jeres egen matrikel, så naboer og offentlige arealer som fortov og vej ikke generes uhensigtsmæssigt. Det kan være en god idé at slå eller på anden vis holde en kant ud til naboarealer.

Lokalplan

Det er altid en god idé at kende lokalplanen for det område man ’bor’ i. Ønsker I noget Vildt er det en god ide at tjekke om lokalplanen udpeger særlige retningslinjer. Det er ikke alle arealer, der ønskes udlagt til sø, skov afgræsning med dyr, eller andre VILDE projekter. Se lokalplaner

Lokalplanbestemmelser om ’ordentlig udseende’ forhindrer ikke realisering af VILDE projekter. Arealerne skal dog stadig plejes og fremstå veldefinerede og forholdsvis ensartede. Men plejen behøver ikke være så intensivt.

 Efter bygge- og anlægsaktiviteter skal der fortsat ryddes op. Jord- og grusbunker kan altså ikke blive liggende for med tiden at springe i den beplantning, der naturligt vil indfinde sig.

Der er flere fonde, der støtter projekter, der skaber mere og bedre natur. Nogle støtter kun meget store projekter, andre støtter mindre projekter, der også handler om rekreative tiltag, formidling, inddragelse og samarbejder på tværs.

Naturfonden yder støtte til og iværksætter projekter, som bidrager til at skabe mere natur og et bedre vandmiljø

15. juni Fondens naturindsats

Nordea Fondens Stor natur

Havmiljø

Statens tilskudspuljer til vandhuller, vådområder, skov og meget mere

Christiansfeld Fjernvarme

 

Bjert - Stenderup Vandværk

 

Kolding Sygehus

 

DANÆG

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje