Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Hylkedalen Planer og rapporter om Hylkedalen Påvirkning af birkemus i Hylkedalen

Påvirkning af birkemus i Hylkedalen


Birkemusen kan kendes på dens lange rygstribe, og måler fra snude til halespids til halerod 5-8 cm, mens halen kan være op til 11 cm. Foto: Julie Dahl Møller.

I denne minirapport besvares på bedste vis en række spørgsmål fra Kolding Kommune og Blue-Kolding vedr. forekomst af birkemus i Hylkedalen og Fyrtårnsprojektets påvirkning af bestanden af birkemus i området.

Vurderingen er baseret på fremsendt projektbeskrivelse og kortbilag samt en grundig fælles besigtigelse med deltagelse af en medarbejder fra hhv. Kolding Kommune og Blue-Kolding. Kortbilagene inkluderer blandt andet oversvømmelseskort fra juli 2007 og julen 2015 samt klimafremskrevne versioner scenarier af disse to hændelser.

Vurdering af forekomst og påvirkning af birkemus i Hylkedalen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje