Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Naturpleje Kogræsserlaug

Kogræsserlaug


Naturplejekød med god klimasamvittighed

Har du selv lyst til at opleve kombinationen af frisk luft, motion, natur og naturplejekød på middagsbordet? I så fald vil det måske være en idé for dig at blive medlem af et kogræsserlaug.

Et kogræsserlaug er en gruppe mennesker, der er interesseret i naturpleje, og som gerne vil have godt kød i husholdningen, der er produceret på en miljømæssig og dyreetisk forsvarlig måde. Medlemmerne holder af samværet med hinanden om en god sag og af kontakten med de græssende dyr. Mange kogræsserlaug kalder sig også for naturplejeforeninger for at markere, at naturen er i centrum. Naturplejerne er ofte jordløse byboere.

 

Naturpleje

Målet med naturplejen er en afgræsning, der resulterer i, at arealet holdes fri for træopvækst og buske. Herved skabes der gode muligheder for et rigt dyre- og planteliv. Mængden af græssende dyr afpasses, så blomster, svampe, insekter og andre dyr også kan leve og formere sig på arealerne. Med det rigtige græsningstryk vil arealerne med tiden udvikle sig positivt til glæde for både lokale og forbipasserende.
Naturpleje er sjovt, når man ved noget om, hvordan man fremmer en alsidig natur.

I Alpedalen har Kolding Kommune et kommunalt naturareal, der siden 2010 har været holdt lysåbent af Alpedalens Kogræsserlaug ved græsning med kvæg.

Alpedalens Kogræsserlaug indkøber hvert forår kvæg til afgræsning af arealet. Gennem sommerhalvåret tilser medlemmerne dagligt dyrene på skift, for at sikre dyrenes trivsel. Ind i mellem mødes medlemmer af kogræsserlauget til sociale aktiviteter knyttet til naturplejen.

Omkring november slagtes dyrene og efterfølgende fordeles kødet mellem medlemmerne.

Hvis du er interesseret i at være med i et kogræsserlaug eller blot høre mere om idéen og mulighederne, er du velkommen til at kontakte Kolding Kommune, afdelingen Natur & Vand på tlf. 79 79 75 76.

Alpedalens Kogræsserlaug vil også gerne fortælle om deres erfaringer. Formand Jens Houborg træffes på tlf. 53 63 01 22.

Der er flere kogræsserlaug i Kolding Kommune, og måske vil du selv være med til at starte et kogræsserlaug i nærheden af, hvor du bor?

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje