Skip til hoved indholdet

Mødesteder og oplevelser for alle

Mødesteder i naturen, som er tilgængelige for alle

  Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Troldhedestien Mødesteder og oplevelser for alle

Visionen

Visionen er, at borgere med forskellige baggrunde og forudsætninger i stigende grad mødes. At mødet i det fri vil skabe nye fællesskaber, styrke social inklusion, sociale relationer og selvværd for mennesker i området langs Troldhedestien.


Bramdrupdam Dam. Foto: Steffen Stamp.

Med projektet har vi skabt mødesteder i naturen, som er tilgængelige for alle.

Troldhedestien er med støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet udbygget med nye mødesteder ved Skovløberhuset, Bramdrupdam Dam og Dybvadbro Station.

De nye mødesteder med shelters, toiletter og opholdsplatforme er skabt ud fra principper om universelt design, så blandt andet kørestolsbrugere også kan nyde godt af de nye faciliteter og få bedre adgang til naturen langs den gamle jernbanelinje. Faciliteter er med til at fremme muligheden for at langt flere borgere kan opleve og få et forhold til naturen.
Skov- og Naturgruppen fra SOJA sørger for at vedligeholde og rengøre faciliteterne og tilbyder naturvejledning for kommunens børnehaver. Se filmen om Skov- og Naturgruppen fra SOJA.

Med respekt for den eksisterende natur danner Troldhedestien ramme om fællesskaber med nye og anderledes mødesteder, hvor folk kan nyde naturen og hygge sig sammen.

Accordion

Ønsket med projektet er at fremme muligheden for, at langt flere borgere oplever at få et forhold til naturen – både gennem nye faciliteter og praktiske elementer samt gennem naturformidling og friluftsaktiviteter.

Sammen med borgerne er der skabt nye rum og rammer for oplevelser og udfoldelser i naturen langs Troldhedestien. For at blive klogere på, hvad der skal til for at gøre området attraktivt for borgere med særlige behov, har brugerinvolvering med bl.a. borgere og medarbejdere fra social- og handicapområdet været en del af designprocessen med at udvikle et bæredygtig projekt.

Med respekt for den eksisterende natur danner Troldhedestien rammen om et større fællesskab med nye og anderledes mødesteder, der tilbyder attraktive naturtilbud til alle borgere – også dem med særlige behov.

Troldhedestien bliver allerede brugt af borgere med særlige behov, men kun i begrænset omfang. For at blive klogere på, hvad der skal til for også at gøre området attraktivt for disse grupper, er beboere, brugere og medarbejdere fra SOJA, Centervej, Vækststedet, Marielund, Kulturhuset og Overmarksgården med i en designproces for at udvikle et bæredygtig projekt. Også naboer, lokalråd og en række foreninger er involveret i arbejdet, da målet er at skabe bedre rammer for alle.

Skovløber stationen

 • Skovterrasse på engen
 • En mindre stationsbygning med handicaptoilet
 • Området foran og omkring Skovløberhuset er i 2018 blevet renoveret og forbedret, så de kvaliteter som stedet oprindeligt havde er bragt tilbage

Bramdrupdam dam

 • Stiforløb rundt om dammen
 • En mindre stationsbygning med handicaptoilet
 • Opholdsplateau
 • Klatreland og hængekøjer

Dybvadbro station

 • De eksisterende bygninger er blevet renoveret
 • Madpakkehus og bålpladser
 • Shelters (der er tilgængelige for handicappede og kørestolsbrugere)

Ved alle tre steder er der offentlige toiletter med handicapegnede forhold, overdækning, bænke, vandpost, luftpumpe og cykelstativ. Adgangsforholdene er forbedret, så det er lettere for gangbesværede og kørestolsbrugere at få del i oplevelserne. Endelig formidles områdets historie og muligheder for oplevelser.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje