Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Vandløb og søer Vandråd for Vadehavet og Lillebælt/Jylland

Vandråd for Vadehavet og Lillebælt/Jylland

Vandråd er oprettet til at rådgive kommunerne.

I henhold til lov om vandplanlægning kan der oprettetes vandråd, som skal rådgive kommunerne i forbindelse med planlægningen forud for revisionen af vandområdeplanerne.
Vandråd kan oprettes i hvert af de i alt 23 hovedvandoplande i Danmark.

Kolding Kommune ligger i to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandopland 1.11 Lillebælt - Jylland.

I 2014 og i 2017 var der oprettet vandråd. Tilsvarende oprettes der igen vandråd i 2019, forud for 3. periode af vandområdeplanerne.

Vandrådene sammensættes af repræsentanter for erhvervsorganisationer og grønne organisationer.

Vandråd for hovedvandoplandet Lillebælt-Jylland, opland nr. 11.1, bestod af i alt 18 medlemmer fra forskellige landsdækkende eller lokale organisationer eller foreninger med interesse i natur, vandmiljø, afvanding m.v.

I faktaboksen til venstre er der en oversigt over de enkelte organisationer og repræsentanter i vandrådet.

Vandrådet havde til opgave at komme med input og gode råd til kommunerne i oplandet i forbindelse med udarbejdelsen af de vandområdeplaner og indsatsprogrammer for vandløbene, der kom til at gælde i perioden fra 2016 til 2021.

På landsplan var der oprettet i alt 23 vandråd. Ét for hvert hovedvandopland.

Baggrunden for oprettelse af vandrådene var en ny bekendtgørelse om vandråd.

BEK nr. 121 af 7. FEB 2014. Læs den her: Bekendtgørelse om vandråd

Vandrådet har afholdt i alt 5 møder i perioden fra april til september 2014.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje