Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Varme og energi Varmeplanlægning

Varmeplanlægning

Kommunen har ansvaret for planlægning og godkendelse af projekter til kollektiv varmeforsyning. Kollektive varmeforsyningsområder er de områder og byer, hvor bygningerne opvarmes med fjernvarme eller naturgas.

KL og regeringen har i juni 2022 lavet en aftale om at alle kommuner skal udarbejde en varmeplan for de naturgasfyrede områder i 2022 samt give klar besked til alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i de naturgasfyrede områder om mulighederne for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder inden udgangen af 2022.

Kolding Kommune har i samarbejde med TREFOR Varme A/S, Vamdrup Fjernvarme, Christiansfeld Fjernvarme og TVIS udarbejdet en teknisk varmeplanskitse for de naturgasfyrede områder i kommunen. Heri beskrives hvilke naturgasområder, der har potentiale til at få fjernvarme.

Hvis det skal lykkes at få etableret fjernvarme i de udlagte områder, kræver det en stor tilslutningsgrad. Hvis for mange boligejere konverterer til individuelle varmepumper inden fjernvarmen kommer, vil det udhule grundlaget for fjernvarme og eventuelt andre lokale fællesløsninger.

Fjernvarmeselskaberne skal desuden inden fjernvarmen kan etableres udarbejde konkrete projektforslag for de potentielle fjernvarmeområder, der skal godkendes af kommunen.

I de øvrige gasforsynede områder og i det åbne land er traditionel fjernvarme ikke umiddelbart en mulighed. Her er anbefalingen til borgerne at gå sammen og undersøge, om der er alternative mindre fællesløsninger, f.eks. termonet eller nærvarme.

Kolding Kommune understøtter landsbyerne og lokalområderne med at finde fælles løsninger ved bl.a. at facilitere et forum, hvor landsbyrepræsentanter kan mødes og drøfte løsningsmuligheder og udfordringer.

Såfremt det ikke er muligt at indgå i en fælles løsning, opfordres man til at udskifte sit naturgas- eller oliefyr til en moderne varmepumpeløsning og udnytte de muligheder for vejledning og tilskud, som Energistyrelsen via Sparenergi tilbyder.

Læs mere i Teknisk Varmeplanskitse her på siden. 

Planer for varmeforsyning

Opdateret december 2022

Område

Status

Projektforslag /undersøgelse

Etablering

Aller

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har området ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Her vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Almind

Fjernvarmeprojektet er godkendt.

Tidsplan: udsendelse af tilbud med bindende tilmelding ultimo 2022.

-

2023

Christiansfeld

Christiansfeld Fjernvarme arbejder på at blive koblet på TVIS-fælleskommunale varmetransmissionsledning.

Christiansfeld fjernvarme undersøger herefter muligheden for at konvertere alle naturgasområder til fjernvarme i Christiansfeld.

2023

2024-2025

Dons

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har området ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme. Her vil skift til varmepumper være en god løsning, evt. mindre lokale fællesløsninger.

-

-

Eltang

Der er fjernvarme i en ny udstykning og oliefyr og andre opvarmningsformer i den resterende del af Eltang.

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har den resterende del af Eltang ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme. Her vil skift til varmepumper være en god løsning.

-

-

Erhvervsområder Kolding

Potentiale for fjernvarme

2023-2024

2023-2025

Hejls/Hejlsminde

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har Hejls/Hejlsminde ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Her vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Hjarup

Vamdrup Fjernvarme har undersøgt interessen for fjernvarme og opnået et højt antal positive tilkendegivelser.

Opdaterede beregninger viser imidlertid, at fjernvarmeløsningen bliver for dyr ift. individuelle løsninger.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Alternativ vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Jordrup/Fynslund

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har området ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Her vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Lilballe

Fjernvarme til Lilballe er en del af fjernvarmeprojektet til Almind, Vester Nebel og Viuf. Projektet er godkendt.

Udsendelse af tilbud og bindende tilmelding 2022-2023. Etablering 2023-25

-

2023-2025

Lunderskov:

Ahornvænget resterende del

Potentiale for fjernvarme

2023

2023-2024

Lunderskov:

Rollesmøllevej

Potentiale for fjernvarme

2024

2024-2025

Lunderskov:

Aage Skoubos Vej

Potentiale for fjernvarme

2023-2024

2024-2025

Lunderskov:

Kirkevejen

Potentiale for fjernvarme

2023-2024

2024-2025

Lunderskov: Erhvervsområde Nord

Potentiale for fjernvarme

2024

2024-2026

Sdr. Stenderup

Potentiale for fjernvarme.

Prisen for udnyttelse af spildvarme fra spildevand er ikke konkurrencedygtig med prisen på fjernvarme i området.

2023-2024

2023-2025

Sdr. Vilstrup

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har Sdr Vilstrup ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme. Her vil skift til varmepumper være en god løsning, evt. en lokal fællesløsning.

-

-

Sjølund

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har området ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Her vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Skanderup

Vamdrup Fjernvarme har undersøgt interessen for fjernvarme og opnået et højt antal positive tilkendegivelser.

Opdaterede beregninger viser, at fjernvarmeløsningen bliver for dyr ift. individuelle løsninger

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Alternativ vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Skartved

Potentiale for fjernvarme

2024

2024-2025

Stepping

Ved en screening af mulige fjernvarmeområder har området ikke umiddelbart en størrelse, der er egnet til fjernvarme.

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Her vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Taps

Christiansfeld Fjernvarme arbejder på at blive koblet på TVIS-fælleskommunale varmetransmissionsledning. Christiansfeld Fjernvarme/TVIS beregner på muligheden for fjernvarme i forbindelse med etablering af TVIS-ledning til Christiansfeld.

2023

2024-2025

Vester Nebel

Fjernvarmeprojektet er godkendt.

Udsendelse af tilbud og bindende tilmelding 2022

-

2023-2024

Viuf

Fjernvarmeprojektet er godkendt.

Udsendelse af tilbud og bindende tilmelding 2022

-

2024

Ødis

Vamdrup Fjernvarme har undersøgt interessen for fjernvarme og opnået et højt antal positive tilkendegivelser.

Opdaterede beregninger viser, at fjernvarmeløsningen bliver for dyr ift. individuelle løsninger

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Alternativ vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Ødis-Bramdrup

Vamdrup Fjernvarme har undersøgt interessen for fjernvarme og opnået et højt antal positive tilkendegivelser.

Opdaterede beregninger viser, at fjernvarmeløsningen bliver for dyr ift. individuelle løsninger

Det undersøges om der er potentiale og interesse for en lokal varmeløsning.

Alternativ vil skift til individuelle varmepumper også være en god løsning.

2023

-

Vester Vamdrup

 

Potentiale for fjernvarme

2023

2024-2025

Vamdrup: Erhvervsområde ved Industrivej

Potentiale for fjernvarme

2023

2024-2025

Mere viden

Team Energi

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje