Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Varme og energi Varmepumpe og jordvarme

Varmepumpe og jordvarme

 

En varmepumpe kan være en god løsning, hvis du vil spare på energien.

Hvis du har besluttet dig for at installere en luft-vand-varmepumpe, bør du finde en hensigtsmæssig placering af den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Inden du beslutter at installere en varmepumpe, bør du derfor nøje overveje dens placering, ligesom du bør foretage en støjberegning.

Energistyrelsen har lanceret en hjemmeside, som guider forbrugeren gennem de overvejelser, der kan være relevante i forbindelse med anskaffelse af en varmepumpe. Hjemmesiden giver udførlig information om jordvarmepumper og luft-vand-varmepumper. Begge typer varmepumper leverer både rumopvarmning og varmt vand. Du kan også finde information om, hvordan en varmepumpe fungerer, hvordan økonomien er sammenlignet med andre opvarmningsformer og hvilke praktiske forhold, der skal tages hensyn til, inden du vælger dit nye opvarmningssystem.

Du kan hente yderligere information om varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside.


Gener fra varmepumper

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er kommunen, der er myndighed på støj fra varmepumper. Det vil sige, at kommunen kan gribe ind overfor ejeren af en støjende varmepumpe, hvis det konstateres, at de vejledende støjgrænser er overskredet.

Tilskud

Der findes tilskudsordninger til etablering af en varmepumpe.

Få overblik over tilskudsmulighederne på sparenergi.dk

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil installere en varmepumpe?

Reduktion i elafgift

Hvis mere end 50 procent af opvarmningen af din bolig eller sommerhus kommer fra elvarme eller varmepumpe, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på alt elforbrug over 4.000 kWh.
For at få reduktion i elafgiften skal boligen være registreret i BBR registret, som elopvarmet helårshus eller sommerhus.

Ønsker du at ansøge om reduktion i din elafgift skal du kontakte dit elselskab.


Krav til jordvarmeanlæg

Etablering af jordvarme kræver en tilladelse fra kommunen.

Der skal ved ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg blandt andet dokumenteres at:

  • Der minimum er en afstand på 50 meter fra jordvarmeanlæggets placering til en privat vandværksboring eller vandindvindingsanlæg (fx vandværker).

Kolding Kommune har truffet beslutning om at meddele dispensation fra tilslutningspligten til naturgas i de tilfælde, hvor borgere ønsker etablering af et jordvarmeanlæg.

For borgere, der er pålagt tilslutningspligt til fjernvarme vil Kolding Kommune i det konkrete tilfælde vurdere, om der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten i forbindelse med etablering af et jordvarmeanlæg.  

Ansøgning om jordvarme

Ansøgningsskemaer vedrørende jordvarme findes på Byg & Miljø hjemmesiden.

Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder gennemfører ansøgningsforløb omkring de fleste byggeri- og miljø sager.

Her finder du Byg & Miljø 

For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:

  • Indtaste din adresse
  • Starte dit projekt
  • Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
  • Tilføj aktiviteten Jordvarme anlæg

Følg herefter vejledningen på skærmen.


Færdigmelding

Når anlægget er etableret skal det anmeldes til kommunen via Byg & Miljø senest 14 dage efter tæthedsprøvning og færdiggørelse af anlægget.

Færdigmeldingen skal indeholde:

  • Dokumentation for, at anlægget er trykprøvet og fundet tæt.
  • Et kort, der viser anlæggets faktiske placering (inkl. placering af jordslanger).
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje