Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Pårørende Det praktiske

Det praktiske

Mange spørgsmål og praktiske gøremål melder sig, når man er pårørende og hjælper et andet menneske. Det kan være ting som økonomi, juridiske forhold, testamente og ekstra støtte i hverdagen.

Adgang, fuldmagt og testamente

Du kan give en anden adgang til din digitale post over e-boks.dk.
Se vejledningen: Sådan giver du andre adgang til din post

Du kan give en anden adgang til din profil på sundhed.dk
Se vejledning: Pårørendes adgang til e-journal og laboratoriesvar

Hvis du skal have adgang til din nærtståendes bank og konti, skal du tage kontakt og få lavet en fuldmagt i den pågældende bank.

Er din nærtstående alvorligt syg, så har vedkommende mulighed for at give dig eller en anden pårørende fuldmagt til at træffe beslutninger på sine vegne. Fuldmagten træder i kraft den dag, din nærtstående ikke længere selv er habil til at varetage sine egne økonomiske- eller personlige forhold. I kan sammen lave en fremtidsfuldmagt på www.tinglysning.dk

Er din nærtstående alvorligt syg er det vigtigt at få afklaret, hvorvidt vedkommende ønsker genoplivning og livsforlængende behandlinger i livstruende situationer. Det kan være svært at snakke om, men det er ikke desto mindre vigtigt at tage en beslutning omkring, mens man stadig selv kan – det sikrer også, at det ikke er de pårørende som ender med skulle tage beslutningen. I kan sammen lave et livstestamentet på www.sundhed.dk

Hvis man ikke når at udfærdige en fremtidsfuldmagt, mens ens nærtstående stadig er habil, kan man blive nødt til at beskikke et værgemål. Du kan læse mere om værgemål på www.familieretshuset.dk 

Digitale hjælpemidler

Pårørende har ofte en altafgørende rolle i forbindelse med et sygdomsforløb, men kan nogle gange også selv have brug for hjælp, støtte og aflastning. Mange pårørende er ofte så fokuserede på ansvaret for at passe på andre, at de glemmer at bruge tid på sig selv. Relabee er en praktisk App, der hjælper dig med de mange opgaver, du har som pårørende. Du etablerer hurtigt og nemt dit netværk af hjælpere, og bagefter hjælper Relabee jer med at få overblik, samle jeres kommunikation, organisere aftaler og uddelegere opgaver. Med Relabee kan du nemt invitere de personer som skal involveres. Du kan koordinere aftaler, dele viden omkring sygdomsforløbet, fortælle nyheder og give beskeder til alle på en gang. Samtidig får netværket mulighed for at byde ind med hjælp i forhold til praktiske gøremål, såsom madlavning og kørsel. Du vil ikke længere være helt alene om opgaven!

Læs mere om Relabee og download appen

Online Befriender arbejder mod kampen om ensomhed og er for dem, der gerne vil have flere kontakter, relationer og meningsfulde samtaler - enten som bruger - eller som frivillig der vil dele ud af sit overskud.

Det er muligt at danne sociale kontakter gennem personlige videoopkald, hvor man får mulighed for at snakke om ens interesser.

Hvis man vil være bruger eller frivillig så sender man bare en mail til følgende adresser og får herefter en kode så man er klar til at oprette en profil.
Bliv-bruger-kolding@connec.dk
Bliv-frivillig-kolding@connec.dk

Ekstra støtte til økonomiske udsatte familier

Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier, ved at matche dem med børnefamilier der har en masse tøj og legetøj i overskud. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til de familier der har det svært.

Du kan læse mere om familiestøtten på deres hjemmeside www.familiestøtten.dk
Her kan man også tilmelde sig, hvis man som familie har brug for hjælp, eller selv ønsker at hjælpe.

Kolding Madhjælp er et fællesskab af frivillige der arbejder for, at enlige, familier og alle andre kan få mad på bordet, når budgettet knager. Kolding Madhjælp modtager doneret mad, og formidler det videre til de mennesker der har behov for det - ganske gratis.
Kolding Madhjælp holder åbent søndage i ulige uger fra kl. 14-16.
Adressen er: Råværket, Esbjergvej 108, 6000 Kolding.

Du kan læse mere om Kolding Madhjælp på deres facebookside, eller kontakte dem på tlf: 61 86 79 15

Økonomisk- og juridisk rådgivning

Der kan være mange spørgsmål, tanker og bekymringer som trænger sig på, hvis man som pårørende pludselig står med ansvaret for ens nærtståendes økonomi, eller på anden måde har brug for at få styr på økonomien. Der er flere muligheder for økonomisk rådgivning i Kolding Kommune. Du finder en oversigt og beskrivelse af de forskellige muligheder her: Hjælp til økonomisk rådgivning

Som pårørende kan man ligeledes have brug for juridisk rådgivning eller retshjælp. Du kan gratis søge hjælp hos bl.a. Kolding Advokatvagt eller Den Mobile Retshjælp.

Foreningen Kolding Advokatvagt, der er stiftet af en række af byens advokater, tilbyder gratis rådgivning.
Der er tale om en kort mundtlig rådgivning, hvor man kan få en fagmands råd i et juridisk problem. Der er ingen egentlig sagsbehandling.Der ydes rådgivning følgende steder:

  • Kolding Bibliotek hver torsdag kl. 16.00 - 17.00. (Man kan trække et nummer fra kl. 15.00)
  • Christiansfeld Bibliotek d. 1. og d. 3. mandag i måneden, kl. 16.00 - 17.00
  • Vamdrup Bibliotek d. 1. mandag i måneden, kl. 16.00 -17.00

Advokatrådgivningen holder lukket i hele juli og december måned.

Den mobile retshjælp tilbyder gratis retshjælp og anonym juridisk rådgivning. Alle er velkommen i Den Mobile Retshjælp uanset bopæl eller indkomst.
Hos Den mobile retshjælp kan du få telefonisk rådgivning på tlf. 72 11 90 77. Telefonerne er åbne Mandag-Fredag kl. 10-12. Du kan også sende en mail på mail@mobilretshjaelp.dk, eller du kan lave en aftale om personligt fremmøde på kontoret i Århus.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje