Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Pårørende Pårørende til en med et handicap? DUKH

DUKH

DUKH - Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

 

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. DUKH har til formål at styrke retssikkerheden for mennesker med fysiske og psykiske handicap, gennem uvildig rådgivning til både mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

Hos DUKH kan du gratis søge viden og rådgivning om sagsbehandling og lovgivning for både børn og voksne med et handicap på det sociale område, beskæftigelsesområdet, undervisnings- og uddannelsesområdet samt sundhedsområdet. DUKH kan eksempelvis hjælpe, hvis du:

  • mangler overblik og har brug for hjælp til at komme videre
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer dig over kommunens behandling af din sag
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige afdelinger
  • er i tvivl om lovgivningen
  • er i tvivl om du får de ydelser, som du har ret til ifølge loven
  • er utilfreds med en afgørelse i din sag, og er i tvivl om mulighederne for at klage.

Kontakt:

Du kan kontakte DUKH alle hverdag (med undtagelse af onsdag) i tidsrummet 9.00 – 15.00 på tlf. 76 30 19 30 eller mail@dukh.dk

Hvis det er en pårørende eller anden kontaktperson, der kontakter DUKH, må DUKH kun rådgive, hvis vedkommende enten er beskikket som værge for borgeren med handicap, eller hvis borgeren med handicap har givet en fuldmagt til, at sagen må drøftes med den pårørende/anden kontaktperson.

Det er en forudsætning for rådgivning hos DUKH, at man har forsøgt at få rådgivning i kommunen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje