Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Pårørende Pårørende til en med et handicap? Rådgivning og samtaler

Rådgivning og samtaler

Rådgivning og samtale – oversigt over tilbud ved de store patient- og pårørendeforeninger.

LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede. LEV arbejder for bedre livsbetingelser for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Her kan pårørende søge viden og rådgivning om udviklingshæmning.

Du kan også kontakte LEVs lokalafdeling i Kolding, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet for mennesker med udviklingshæmning.

Kontaktperson:
Inge Stausholm
Email: inge@istausholm.dkTelefon: 30 83 81 62

Facebook: LEV Kolding

LEVs aftentelefon – Tlf: 28 51 52 52:

LEVs aftentelefon er et gratis tilbud til pårørende og alle andre, der har brug for en støttende samtale. Det kan fx være:

 • Hvad er der af muligheder for hjælp?
 • Konflikter og familiemæssige problemstillinger
 • Omgivelsernes reaktion
 • Frustration og sorg over livssituation

LEVs aftentelefon er åben hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. Telefonnummeret er 28 51 52 52.

LEVs aftentelefon tilbyde ikke juridisk rådgivning eller rådgivning om mere komplekse problemstillinger – her henvises der til LEVs rådgivning.

LEVs rådgivning – Tlf: 80 38 08 88:

LEV tilbyder rådgivning og vejledning om lovbestemmelser og -fortolkninger til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap. Rådgivningen omfatter bl.a.:

 • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
 • Førskolerådgivning
 • Skolevalg og –vejledning
 • Fritidsbeskæftigelse, idræt
 • Handicappolitiske principper
 • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger
 • Henvisning til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer.

LEVs rådgivning er åben for medlemmer mandag - onsdag fra kl. 10.00 til 12.00. Telefonnummeret er 80 38 08 88. Du kan også sende en mail på raadgivning@lev.dk

LEVs rådgivningen kræver at man er medlem af foreningen.

Landsforeningen Downs Syndrom (LDS) er en forening for mennesker med Downs syndrom og deres pårørende og har til formål, at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Downs syndrom. Hos LDS kan du bl.a. søge viden om Downs, deltage i deres familiearrangementer, blive en del af netværket og møde andre pårørende til mennesker med Downs Syndrom.

Som forældre eller kommende forældre til et barn med Downs, er der mange spørgsmål, følelser og tanker, som man kan have behov for at snakke med andre ligesindede om. Det har man mulighed for gennem foreningens hjemmeside eller facebookside, og derudover har alle fødeafdelinger i Danmark også tilknyttet en kontaktforældre fra LDS, som man altid kan spørge til råds. Det kunne eksempelvis være spørgsmål som:

 • Hvad er Downs syndrom?
 • Hvordan vil Downs syndrom påvirke mit barn?
 • Generelle fakta, medicinske fakta.
 • Hvilke støttemuligheder er der og hvor kan der søges mere information og vejledning?

Du kan også kontakte LDS lokale forening Downs Trekanten, hvis du vil vide mere. De lokale foreninger og grupper har desuden en vigtig opgave i forhold til den sociale kontakt blandt forældre, og afholder flere gange om året arrangementer bl.a. sommerudflugt og julearrangement.

Email: info@downstrekanten.dk 
Hjemmeside: www.downstrekanten.dk

Hjerneskadeforening er til for at støtte senhjerneskadede og deres pårørende, og arbejder for familiers sociale rehabilitering. Hjerneskadeforeningen håber at kunne være med til at give dig inspiration og styrke til en meningsfuld fremtid på nye præmisser. Hos hjerneskadeforeningen kan du således finde informationsmateriale, artikler og videoer om hjerneskade, webinarer om diverse regler, få telefonrådgivning, juridisk hjælp, bisidder, en guide til førstehjælp til pårørende samt netværksgrupper hvor du kan møde andre ligesindede.

Telefonrådgivning

Telefonrådgivningen er et tilbud til alle Hjerneskadeforeningens medlemmer. Ved telefonen sidder foreningens socialrådgivere klar til at hjælpe dig, hvis du er kørt fast i forløbet og har spørgsmål der ligger inden for den sociale og arbejdsmarkedsrelevante lovgivning.

Du kan kontakte rådgiverne mandag kl. 10-12, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-13 på telefon 60 38 41 19.
Læs mere om mulighederne for rådgivning på Hjerneskade Foreningens hjemmeside 

Online samtalerum

I Hjerneskadeforeningens online netværksgrupper får du adgang til en enorm videns- og erfaringsbank. Men vigtigst er at her sidder mennesker klar til at lytte, trøste og give gode råd på stort set alle tidspunkter af døgnet. Vores samtalerum ligger på Facebook, men i modsætning til Hjerneskadeforeningens officielle facebookside, er der her tale om lukkede grupper, hvor du trygt kan skrive med andre. Her er grupper for både børn og voksne, som er pårørende til en med hjerneskade. For at komme ind i et samtalerum, skal du fortælle Hjerneskadeforeningen lidt om dig selv for at sikre, at du ikke kommer i de forkerte grupper.

Læs mere om Hjerneskadeforeningens online netværk

Lokalafdelingen i Kolding

Du kan også kontakte Hjerneskadeforeningens lokale afdeling i Kolding. Her tilbydes bla.:

 • Foredrag om hjernen, forskellige typer hjerneskader m.v.
 • Socialt samvær, sangaftner og kaffemøder
 • Fælles udflugter og ferieophold
 • Pårørendegrupper oprettes efter behov
 • Bisidderordning

Hjerneskadeforeningen Kolding har desuden nogle faste arrangementer:

Gratis rådgivning den første onsdag i måneden kl. 15.30-16.30. Rådgivningen foregår på Patientkontoret i Sundhedshuset, Skovvangen 2A, Kolding.
“Halvhjernebanden” udveksler erfaringer med alle interesserede mandag og fredag klokken 10.00-11.00 på Mokka Cafe, AL Passagen 9-13, Kolding.

Kontakt Hjerneskadeforeningens lokale afdeling i Kolding, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter og arrangementer.

Formand: Vibeke Høgsbro
Email: vibekehoegsbro@gmail.comTelefon: 75 52 99 25
Hjerneskade Foreningens hjemmeside

Hjernesagen er en landsdækkende forening, for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende. Hjernesagen arbejder for at forebygge tilfælde af blødning eller blodprop i hjernen, samt sikre den bedst mulige støtte, behandling og rehabilitering til dem som rammes og deres pårørende. Hjernesagen tilbyder rådgivning, aktiviteter, kurser m.m. På deres hjemmeside kan du bl.a. finde viden og information om, hvad det vil sige at få en hjerneskade, læse om følgevirkninger, behandling og genoptræning efter en hjerneskade samt finde pjecer om hvordan hjerneskade påvirker familie, børn og parforhold.

Facebookgruppe for pårørende til mennesker med en senskade:

Det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation som dig, og udveksle erfaringer. Hjernesagens facebookgrupper er lukkede samtaleforum, så kun andre medlemmer kan læse det, du skriver, og du skal anmode om at komme i gruppen.

Hjernesagens facebookside

Rådgivning:

 • Hjernesagen tilbyder mange former for rådgivning:
 • Rådgivning på social og sundhedsområdet.
 • Neuropsykologisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning om arv, testamente, forsikring og erstatning
 • Klage muligheder
 • Hjernesagens Rådgivningsside via hjemmesiden

Samtaleforløb for nye pårørende:

Hjernesagen tilbyder et samtaleforløb for nye pårørende til hjerneskadede (indenfor de sidste 2 år). Her får du muligheden for at møde pårørende i samme situation, du få indsigt i hvorfor og hvordan man ændrer sig efter en skade, samt konkrete redskaber til at tackle den nye hverdag.
Du vil indgå i et samtaleforløb med ca. 10 andre deltagere. Samtaleforløbet afholdes over 3 mødegange, og det er gratis at deltage.

Hjerne-webinarer for pårørende:

Hjernesagens Hjerne-Webinar er et kursustilbud til dig, som gerne vil blive klogere på lovgivning, hjerneskade og hvad det vil sige at være pårørende, men som måske ikke har mulighed eller overskud i hverdagen til at deltage fysisk i møder for pårørende.
Hjernesagens online webinar er gratis, og hvert kursus varer cirka en time. På hjerne-webinarerne vil du møde forskellige undervisere alt efter hvilket emne der tages op, fx socialrådgiver, neuropsykolog osv. Der afholdes løbende hjerne-webinar – bare tilmeld dig!

Lokalafdelingen i Kolding

Du kan også kontakte Hjernesagens lokale afdeling i Kolding hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter og arrangementer.

Formand: Ove Christoffersen
Telefon: 75 54 24 21

Hjernesagen Kolding tilbyder bl.a.:

 • Pårørendegrupper som mødes første mandag i lige måneder. Kontakt Grethe Riis, tlf. 75 53 29 22.
 • Bisidder ordning i Kolding/Vejle. Kontakt Ove Munch Christoffersen, Tlf. 75 54 24 21.

Landsforeningen Autisme vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Foreningen ønsker at støtte og vejlede mennesker med autisme og deres pårørende. Til Landsforeningen Autisme er tilknyttet et videnscenter med viden og forskning om autisme, samt en kursus- og konferenceafdeling, SIKON. SIKON afholder hele året igennem flere kurser til både forældre, fagfolk og mennesker med autisme. Kurser hos SIKON
Ud over at holde flere kurser, så står SIKON hvert år bag en stor autismekonference, hvor omkring 800 fagfolk, forældre og mennesker med autisme mødes til to dage med oplæg, debat og udveksling af viden fra autismeområdet. 
Du kan læse mere om konferancen og tilmelde dig via SIKONs hjemmeside

Støttetelefonen:

Har du brug for et godt råd eller for at få vendt din situation med nogen, der har autisme tæt inde på livet ligesom dig selv? SÅ kan du ringe til Landsforeningens Støttetelefon. Det kan være du har brug for en snak om:

 • Autismeforståelse
 • rådgivning om skolevægring
 • pædagogisk rådgivning
 • ansøgninger om kurser
 • Konflikthåndtering
 • Søskendeproblematikker
 • regler for mentorstøtte
 • klage- og ankemuligheder

Støttetelefon er åben tirsdag mellem klokken 16.00 - 19.00 for medlemmer, der har brug for en snak, gode råd eller vejledning.

Ring på telefon 70 20 42 85 eller 70 20 40 82. 

Socialrådgiver:

Medlemmer af Landsforeningen Autisme kan desuden få rådgivning på telefon og mail af foreningens socialrådgiver. Rådgiveren kan hjælpe med støtte, hjælp til selvhjælp og vejledning på socialområdet i forhold til gældende lovgivning og rettigheder på autismeområdet.

Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer har træffetid: mandag, torsdag og fredag mellem kl. 9-12 tirsdag mellem kl. 16-19
Tlf. 70 25 30 68
Mail: social@autismeforening.dk 

Socialrådgiver - ekstra hjælp

Har du brug for at få en professionel gennemgang af din sag eller bistand på møder, så er det muligt at købe ekstra hjælp hos Landsforeningen Autismes socialrådgiver. Det kan være aktuelt i situationer, som ikke kan løses over telefonen; f.eks. hvis du ønsker at socialrådgiveren skal deltage i møder med kommunen, holde eksterne oplæg om lovgivningen på socialområdet o.lign.
Prisen er 1.300 kroner pr. time (medlemmer af foreningen betaler kun halv time pris: 650 kroner.

Lokalforeningen i Trekanten

Kreds Trekanten er den lokale forening af Landsforeningen For Autisme. Kreds Trekanten dækker kommunerne, Kolding, Vejle og Fredericia. Her kan du finde aktiviteter og tilbud samt grupper og foredrag for pårørende. Du kan altid kontakte den lokale forening, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter og arrangementer.

Kreds Trekanten tilbyder bl.a.:

 • Netværksgrupper for forældre. I netværksgrupperne mødes forældre og deler deres erfaringer om de oplevelser, problemer og sorger, man har som pårørende. Hvis man er interesseret i at komme i en netværksgruppe, er Kreds Trekanten behjælpelige med at starte en gruppe op.
 • Kurser/foredrag for alle interesserede. Kreds Trekanten afholder løbende foredrag og kurser, der er åbne for alle interesserede. Kurserne kan f.eks bygge på temaer som: autisme- og tillægsdiagnoser, piger med autisme, søskendeproblematikker, aftener for bedsteforældre osv. Man er altid velkommen til at kontakte Kreds Trekanten, hvis man vil høre mere om et arrangement, eller har forslag/ideer til kommende foredrag og kurser.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje