Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Kolding Bymidte Handlingskatalog for byliv og byrum

Handlingskatalog for byliv og byrum

Siden 2019 har Kolding Kommune arbejdet målrettet på at styrke bylivet og understøtte detailhandlen i samarbejde med borgere og det lokale erhvervsliv. Det er sket på baggrund af en erkendelse af en fremtid, der stiller nye krav for detailhandlen – og dermed også bylivet. Globalt og i Danmark ændrer detailhandelsbranchen sig lige nu markant, og et nyt vækstfokus for detailhandlen er derfor særdeles aktuelt. Der er i højere grad brug for et strategisk fokus på at understøtte bymidterne og afklare hvilke oplevelser, de skal tilbyde.

Kommunen igangsatte i 2019 en større proces under navnet ’Task Force – Sammen om udvikling af bylivet og understøttelse af detailhandlen i Kolding Kommunes handelscentre’. Processen havde til formål sammen med borgere, besøgende, erhvervsliv og eksterne partnere at identificere let tilgængelige løsninger – og mere langsigtede tiltag, der skulle være på forkant med trends og skabe fremtidsorienterede løsninger for byen. Ideerne er sammen med en større bylivs-analyse samlet i et handlingskatalog, der blev offentliggjort i maj 2020.

Handlingskataloget udpeger klare potentialer, som vil styrke Kolding som attraktiv by med gode handelsmuligheder. Eksempelvis sættes fokus på at styrke Koldings DNA og skabe en fælles fortælling om Kolding som designby. Det sker ved at skabe sammenhæng og facilitere samarbejde mellem byens aktører. Der sættes også fokus på synergi mellem bymidten og Kolding Storcenter. Gennem processen er det blevet tydeligt, at den synergi, der opstår, når aktører samarbejder på tværs, er stærk, og en styrkelse af dette kan være med til at understøtte og igangsætte flere samarbejder til stor glæde for byens liv og identitet. Kolding Kommunes bærende rolle er at gøre det let for byens aktører og interessenter at involvere sig og bidrage til at skabe en levende bymidte.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje