Kommuneplanen dækker hele kommunens areal.

Om kommuneplanlægning:
Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.


Mere om:

Redegørelse – udvidelse af aflastningsområdet i Kolding

Detailshandel analyse for Kolding Kommune rapport

Bæredygtighedsstrategien 2016-2019 - Det bæredygtige potentiale

Serviceanalyse af Kolding Bymidte


Helhedsplan for Kolding midtby

Helhedsplanen for Kolding midtby

Alle kommuner skal foretage en omfattende fysisk planlægning i form af kommune- og lokalplanlægning.

Planlægningen fastlægger anvendelsen af samtlige arealer i kommunen samt regler for bygninger, benyttelse af arealer, anlæg af veje og lignende i enkelte lokalområder.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og de statslige interesser, og på den anden side de bestemmelser, der fastlægges i lokalplaner for den enkelte ejendom.

Kommuneplanen dækker hele kommunens areal – både by- og landområde - og her vil borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. kunne orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

 

Se mere om den gældende kommuneplan og større eller mindre ændringer af den ved links ovenfor.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey