Skip til hoved indholdet

Landzonetilladelser

Hvis din ejendom ligger i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse.

Landzoneadministration

Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til:

  • udstykning
  • byggeri
  • ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Planlovens § 36 indeholder dog en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse omhandler primært driftsmæssigt begrundede udstykninger og byggeri i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, sommerhusområder og landzone - med særlige regler for byggeri i landzonen - er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse og i landzone har jordbrugserhvervene en fortrinsstilling. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land, der sikres rekreative og værdifulde landskaber, og jordbrugserhvervene får gode produktionsmuligheder.

Natur- og Miljøklagenævnet:

Tips:

    • Sådan finder du ud af om din ejendom ligger i by- eller landzone : www.ois.dk eller via kort
    • Søg om landzonetilladelse før du søger byggetilladelse.
    • Vedlæg kort og tegninger samt begrundelse.

Landzonetilladelser for 2021

se linket til landzonetilladelser på Plandata

Klik på fanebladet Andre Plantemaer(zoner, beskyttelseslinjer m.fl)

Uge 42

Læs landzonetilladelser for Sangfuglevej 7, Vamdrup

Læs landzonetilladelse for Agtrup Midtskovvej 122, Bjert

Uge 41

Læs landzonetilladelse for Dons Landevej 275, Almind

Uge 40

Læs landzonetilladelse for Kærhaven 20, Jordrup

Læs landzonetilladelse for Dons Landevej 135, Almind

Uge 39

Læs landzonetilladelse for Vestergade 152, Almind

Læs landzonetilladelse for Torningvej 37, Christiansfeld

Uge 38

Læs landzonetilladelse for Bjerndrup Skolevej 9, Christiansfeld

Uge 37

Læs landzonetilladelse for Søndermarksvej 10, Sjølund

Læs landzonetilladelse for Frørupvej 14, Christiansfeld

uge 36

Læs landzonetilladelse for Lufthavnsvej 6, Vamdrup

Uge 35

Læs landzonetilladelse for Fløjbjergvej 30, Vamdrup

Læs landzonetilladelse for matr. nr. 44a Åstorp By, Taps

Uge 34

Læs landzonetilladelse for Fynslundvej 46, Jordrup

Uge 33

Læs landzonetilladelse for Vranderupvej 30, Kolding

Læs landzonetilladelse for Fynslundvej 44, Jordrup

Læs landzonetilladelse for Apotekerengen, Nr. Bjert

Læs landzonetilladelse for Hafdrupvej 8A, Vamdrup

Læs Landzonetilladelse for Gl. Lunderskovvej 4, Lunderskov

Uge 32

Læs landzonetilladelse for Koldingvej 200, 6070 Christiansfeld

Læs landzonetilladelsen for Fovslet Skovvej 1, 6580 Vamdrup

Læs landzonetilladelsen for Dons Landevej 137, 6000 Kolding

Uge 28

Læs landzonetilladelsen for Overbyvej 57, Seest

Uge 27

Læs landzonetilladelse for Lejrskov Kirkevej 13

Læs landzonetilladelse for Birkemosevej 53, Kolding

Læs landzonetilladelse for Gelballevej 101, Lunderskov

Uge 24

Læs landzonetilladelsen for Tiufkærvej 220, Viuf

Uge 23

Læs landzonetilladelse for Svanemosevej 28, Vamdrup

Læs landzonetilladelse for Kolding 49, Christiansfeld

Uge 22

Læs landzonetilladelsen for Østergårdsvej 9D, Vamdrup

Uge 21

Læs landzonetilladelse for Skovsgårdevej 11, Kolding

Læs landzonetilladelse for Nagbølvej 93c, Lunderskov

Læs landzonetilladelse for Uhre Skovvej 22, Jordrup

Uge 20

Læs landzonetilladelse for Mosvigvej 10, Sjølund

Læs landzonetilladelse for Sdr. Vilstrupvej 104B, Sdr. Vilstrup

Læs landzonetilladelse for Uhre Skovvej 24, Jordrup

Læs landzonetilladelsen for Vranderupvej 46, Kolding

Læs landzonetilladelse for Nedervej 42, Ejstrup

Uge 19

Læs landzonetilladelse for Vonsildvej 28, Kolding

Uge 18

Læs Landzonetilladelse for Mosvigvej 10, Sjølund

Læs landzonetilladelse for Gl.Højrupvej2, Vamdrup

Uge 17

Læs landzonetilladelse for Højrup Landevej 53, Vamdrup

Uge 15

Læs landzonetilladelsen for Brosbjergvej 11, Christiansfeld

Læs landzonetilladelse for Kirsbølvej 21, Jordrup

Læs landzonetilladelse for Lejrskovvej 62, Jordrup

Læs landzonetilladelsen for Rovtsvej 39, Hejls

Uge 12

Læs landzonetilladelse for Vojumvej 42, Christiansfeld

Læs landzonetilladelse for Gelballevej 102, Lunderskov

Læs landzonetilladelse for Gammeltoft 2, Bjert

Læs landzonetilladelse for Rugvang 4, Lunderskov

Læs landzonetilladelse for Ny Østerbyvej 5, Vamdrup

Uge 11

Læs landzonetilladelsen for Vranderupvej 31, Kolding

Læs landzonetilladelsen for Brabækvej 7, Christiansfeld

Brabækvej 7, Christiansfeld

Vranderupvej 31, Seest

Kær Møllevej 19, Christiansfeld

Uge 10 

Esbjergvej 273, Harte

Uge 9

Birkemosevej 127, Eltang

Dalbyvej 69, Kolding

Uge 6

Agtrup Midtskovvej 60, Bjert

Uge 4

Kokærvej 65, Christiansfeld

Uge 3

Nørre Allé 32A, Christiansfeld

Hjarup Byvej 28A, Vamdrup

Uge 2 2021

Landzonetilladelse for Møllgegade 32, Lunderskov

Uge 1 2021

Landzonetilladelse for Kær Møllevej 19, Christiansfeld