Christiansfeld.

Mere om

Vejledning til rådgivere

Vejledning i arkitekturstrategi

Regulativ for Kolding Kommunes parkeringsfond (P-fond)

Her kan du hente frie data (Matrikeldata, landkortdata, topografisk kort m.m)

 


Arkitekturstrategi for Kolding Kommune

Arkitektur

En lokalplan, som tidligere hed en byplanvedtægt, er en detaljeret plan for et område.

Før større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner. Men derudover kan en lokalplan omfatte alt fra et nyt, stort industriområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, materialevalg, farvebrug og friarealers udformning.

Når Byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, offentliggøres det i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

En lokalplan/byplanvedtægt er direkte bindende for grundejerne, men har normalt ikke betydning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse.


Indsigelser

Herefter kan enhver komme med bemærkninger eller ændringsforslag til forslaget. Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden fristens udløb. Fristen er altid mindst otte uger fra annonceringen, og det står i annoncen, hvornår sidste frist er.

Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Ændring af en lokalplan kan kun ske ved at udarbejde en ny.


14 planlægningsområder

Kolding Kommune er opdelt i 14 planlægningsområder. Dette er med til at skabe en fælles og entydig planlægningsstruktur. Herunder kan du se et kort over områderne.

I menuboksen ovenover finder du links, så du kan søge på kommunens lokalplaner enten via kort, område eller en specifik adresse.

Funktionsområde 512

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey