Skip til hoved indholdet

Bådoplagspladsen over for Kløvervej

Visualiseringen viser, hvor maskinhuset (midt i billedet ved vejen ind til Marina Syd) og bådhusene som en række gavlhuse i træ (længst væk på billeder) kan opføres.

Forslaget til en lokalplan for bådoplagspladsen, som har indkørsel over for Kløvervej, er på vej gennem systemet. Arealet er allerede indrettet med plads til bådoplag om vinteren samt parkering og småevents i sommerhalvåret.

På den vestligste del af pladsen er TreFor i færd med at bygge en ny transformerstation til elforsyning af den sydøstlige bydel, havnen og pumpe/sluseanlægget ved åen.

Lokalplanen vil også give mulighed for, at der kan opføres en ny maskinbygning til lystbådehavnens drift samt en række bådhuse, hvis der er interesse herfor.

Kolding Lystbådehavn har forpagtet og driver pladsen. Det er også Kolding Lystbådehavn, som opfører maskinbygningen og de eventuelle bådhuse, som er en slags store garager til opbevaring og vedligeholdelse af både.

Forslaget til lokalplan ventes at blive sendt i høring om få dage, og endeligt vedtaget i løbet af efteråret.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje