Skip til hoved indholdet

Klapning erstattes af andre metoder

Når sådanne drænbånd stikkes dybt ned i den bløde fjordbund, begynder bunden langsomt af synke længere ned.

Siden sommeren 2023 er der gennemført forskellige tests af, om der kan anvendes andre metoder end den traditionelle med udgravning og klapning af fjordbundsmaterialer ved etablering af Marina City.

Her har særligt været fokus på en særlig form for dræning af fjordbunden, med eller uden vakuum, og eventuelt kombineret med såkaldt sand-capping, hvor der udlægges et lag sand på fjordbunden for at ”trykke bunden ned”.

Resultaterne fra dette forløb har været så lovende, at ambitionen nu er at undgå klapning fra projektet. Lige nu arbejdes der på at undersøge, hvordan forskellige metoder kan kombineres for at give det bedst mulige resultat. De metoder, der kikkes på, er bl.a. dræning, vakuum-dræning, sand-capping, indbygning/nyttiggørelse i det nye landareal, jordforbedring/stabilisering og boblegardin.


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje