Skip til hoved indholdet

Marina City-planprocessen er i fuld gang

Test af alternativ uddybningsmetode foregår fra pram ud for Marina Syd.

Det omfattende arbejde med lokalplanlægning, miljørapporter og forberedelse af forskellige tilladelser i forbindelse med Marina City er i fuld gang.

Som tidligere fortalt blev den tidligere lokalplan og VVM-rapport med tilhørende tilladelser i 2022 og 2023 ophævet af to klagenævn. Gennem det seneste år er der blevet udført tests og vurderinger af anderledes uddybnings- og anlægsmetoder, og nu er der godt gang i processen med at få udarbejdet et nyt plangrundlag.

Arbejdet forventes at vare til engang efter årsskiftet. Herefter kommer politiske behandlinger, offentlige høringer, godkendelser og tilladelser i løbet af 2025.

Ambitionen er fortsat at kunne komme i gang med de store anlægsarbejder med nyt havneområde og nyt landareal i slutningen af 2025.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje