Skip til hoved indholdet

Nyt slæbested er klart

Flydebroerne er beklædt med planker i genanvendt plast. Foto: Kolding Kommune.

Det gamle slæbested til trailerbåde i det inderste hjørne af Marina Syd er blevet nedlagt i forbindelse med opførelsen af det nye klima- og højvandsdige. I stedet er der nu bygget et stort, nyt slæbested lige øst for bådkranen.

Slæbestedet er designet til joller og udstyret med to gode flydebroer, så kapaciteten er stor i forbindelse med f.eks. træning eller sejlsportsstævner.

Indtil videre skal slæbestedet også anvendes til trailerbåde. Senere bygges der et andet slæbested ude på det nye landområde længere mod øst, som trailerbådene til den tid skal benytte.

Der skal betales som sædvanligt, hvis man benytter slæbestedet til trailerbåde.

Opførelsen af dige og slæbested er sket i et vinterhalvår, hvor vejret har skabt udfordringer på byggepladsen. Stormfloden i oktober samt de store regnmængder hen over vinteren betød, at færdiggørelsen af de to projekter blev forsinket med cirka en måned.

”Udfordringerne undervejs har vi dog løst konstruktivt og i et meget positivt samarbejde med Kolding Lystbådehavn og vores entreprenør,” forklarer anlægsprojektchef Bjarne Tang Lauridsen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje