Skip til hoved indholdet

Skamlingvejen omlagt

Skamlingvejen har fået et mere bymæssigt præg med bl.a. nye midterheller og støjreducerende asfalt.

Arbejdet med at omlægge Skamlingvejen er nu ved at være afsluttet. Blandt andet er de fremtidige indkørsler til Marina City nu gjort klar.

Strækningen på ca. 1 km mellem Kløvervej og ud til byskiltet er blevet omlagt med ny geometri, nye midterheller, støjreducerende asfalt, plads til busstop og plads til vendeplads for bybusser.

Arbejdet er gennemført af flere årsager. De senere år er der sket en kraftig byudvikling omkring Skamlingvejen med flere store byggerier og mange nye boliger. Med omlægningen har Skamlingvejen fået et mere bymæssigt præg.

Hastigheden er sat ned fra 60 km/t til 50 km/t for at gøre det nemmere og mere sikkert for de mange bløde trafikanter i området at krydse vejen ved de nye midterheller. Sikkerheden ved ind- og udkørsel fra Vangen er også forbedret. En anden effekt er, at trafikstøjen begrænses, når her køres langsommere. Desuden er området nu forberedt til bedre betjening med kollektiv trafik, og de fremtidige indkørsler til Marina City er også gjort klar.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje