Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Marina City Om Marina City

Om Marina City


Havnepromenaden bliver rygraden gennem Marina City. Illustration COBE/Kolding Kommune

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største uden for hovedstadsområdet med 1000 bådpladser.

Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige Lystbådehavn Nord skal flytte. Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn. Dette kan ikke ske ved Lystbådehavn Nord, som er utidssvarende, mangler plads og er miljømæssigt under pres på grund af naboskab med erhvervshavnen, jernbanen og befærdede veje. En langsigtet, politisk aftale betyder samtidigt, at området ved Lystbådehavn Nord med tiden skal overgå til erhvervshavneformål.

Sejlerne, bestyrelserne i lystbådehavnen og Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som både giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger ved vandet. Boligbyggeriet skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

Ud over de 1.000 bådpladser bliver der plads til opbevaring af mindst 500 både på land, klubhus, værksteder, fiskerskure, bådhuse og andre moderne faciliteter.

Se detaljeret plantegning af Marina City.

Attraktive boliger

Planerne giver mulighed for at opføre ca. 325-350 boliger. Bygningerne kan være op til otte etager, en enkelt dog op til 16 etager. Visionen er en vifte af forskelligartet byggeri, heraf en fjerdedel almene boliger, i henholdsvis en ’skovby’ og en ’fjordby’. Alle boligerne placeres på nuværende landarealer.

Længst mod øst planlægges en klynge af op til 29 moderne husbåde – placeret langs de to yderste broer med udsigt over fjorden og bæltet.

Mange andre funktioner

Foruden lystbådehavn og boliger skal der anlægges en havnepromenade med cafeer, klubhuse, servicebygninger, maritime erhverv, værksteder, overnatningsmuligheder og andre aktiviteter tilknyttet lystbådehavnen. Ud mod fjorden afsluttes med en stor marinapark.

Området er ikke kun for sejlere. Der bliver også mulighed for, at nogle af de mange klubber og foreninger, som er aktive på, i, under og ved fjorden kan etablere sig her med klubhuse osv.

Som hjertet i området planlægges et stort vandsportscenter som ’Porten til det blå’. Dette er tænkt som et fremtidens klubhus, kvarterhus og støttepunkt for alle aktiviteterne på havnen og ved fjorden.

Binder by og fjord sammen

Marina City rummer visionen for et fjordnært byområde, hvor by, vand og marina mødes.

Området vil binde byen og fjorden bedre sammen og give nye muligheder for spændende erhverv i sammenhæng med boliger og rekreative aktiviteter. Dette miks gør, at området vil være præget af liv både i dag- og aftentimerne hele året rundt.

Området kobles tæt sammen med Design City og Kolding bymidte via stier langs Kolding Å og i det mellemliggende naturområde.

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Marina City skal være et bæredygtigt byområde, som på bedste vis illustrerer cirkulær økonomi i byudvikling og byggeri. Området er blevet præcertificeret med ’guld’, hvilket dokumenterer, at området bliver blandt de absolut mest bæredygtige bydele i Danmark og internationalt.


Cirkulær økonomi vil være et vigtigt samfundstema de næste mange år, og i Marina City arbejdes der på at gøre stedet til et inspirerende eksempelområde lige fra byggeri, transport og energi til marinaanlæg og brugernes daglige adfærd - læs om Cirkulær Økonomi i Marina City.


Skitse over Marina City med lystbådehavn, bolig og promenade. Grafik: Schønherr

Parterne bag Marina City er Kolding HavnKolding Lystbådehavn og Kolding Kommune.

Oplægget til Marina City er lavet i samarbejde med konsulentfirmaerne COBE og Rambøll - se oplægget.

På grundlag af Helhedsplanen er der udarbejdet Projektforslag og Designmanual i samarbejde med konsulenterne Schønherr landskabsarkitekter og ÅF Consult.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje