Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Marina City Tidsplan for Marina City

Tidsplan for Marina City

Projektet rykker frem så hurtigt som muligt, men er helt afhængigt af den meget omfattende planlægningsproces og anlægsarbejdernes omfang. Mange undersøgelser skal gennemføres, mange statslige instanser er involveret, og der skal gennemføres forskellige offentlige høringer. Derfor skal tidsplanen tages med forbehold.

Lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-tilladelse, miljøgodkendelse m.v. blev endeligt godkendt af Kolding Byråd i januar 2021, og i sommeren 2021 meddelte Kystdirektoratet sin anlægstilladelse til projektet. Der indløb imidlertid en række forskellige klager over nogle af disse planer og tilladelser, som har været til meget lang sagsbehandling i to forskellige klagenævn. Kendelserne herfra blev foråret 2023, at miljørapporten, lokalplanen samt anlægstilladelsen blev ophævet, hvorfor disse skal opdateres. Dette forventes at ske i løbet af 2023 til medio 2024.

Først herefter kan de større anlægsarbejder sættes i gang, og byggemulighederne kan udbydes til salg.

Den overordnede tidsplan for projektet ser for øjeblikket således ud (pr. juni 2023):

  • 2016: Opstart og tilrettelæggelse
  • 2017-23: Design, planlægning, tilladelser. Forberedelse af anlægsprojekterne
  • 2024: De store anlægsprojekter påbegyndes
  • 2024: Salg af første byggemuligheder (1. etape)
  • 2026: Lystbådehavnen (inkl. husbådspladserne) og de første byggerier (1. etape) tages i brug
  • 2027: Byggerier og anlægsarbejder fortsættes over en kort årrække.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje