Tidsplan Marina City

Fra denne side har du adgang til tidsplanen for Marina City.

Projektet rykker frem så hurtigt som muligt, men er helt afhængigt af den meget omfattende planlægningsproces og anlægsarbejdernes omfang. Mange undersøgelser skal gennemføres, mange statslige instanser er involveret, og der skal gennemføres forskellige offentlige høringer. Derfor skal tidsplanen tages med forbehold.

Når VVM-miljørapporten, kommuneplantillæg og lokalplan er endeligt godkendt (forventeligt i løbet af vinteren 2019/2020), kan anlægsarbejder sættes i gang, og byggemulighederne kan udbydes til salg.

Som noget af det første forventes der at blive udført visse ændringer på Skamlingvejen, ligesom bådoplag vest vil blive etableret. Samtidigt kan de store marine-anlægsarbejder komme i gang (uddybning, dæmninger, opfyldning osv.), og nogen tid herefter følger byggeriet nærmest skoven.

Hoveddæmningen rundt om det nye landareal skal også etableres tidligt, så der kan gøres klar til selve havneanlægget. Herefter opfyldes området over en længere periode og tages i brug, efterhånden som det er muligt. Området har meget bløde bundforhold, så der vil være en periode med sætninger, før disse arealer kan færdiganlægges.

Den overordnede tidsplan for projektet ser for øjeblikket således ud:

  • 2016: Opstart og tilrettelæggelse
  • 2017-20: Design og planlægning
  • 2020: Salg af byggemuligheder (1. etape) og forberedelse af bygge- og anlægsprojekterne
  • 2020: Bygge- og anlægsprojekterne påbegyndes
  • 2022: Lystbådehavnen (inkl. husbådspladserne) og de første byggerier (1. etape) tages i brug
  • 2023: Byggerier og anlægsarbejder fortsættes over en kort årrække

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey