Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Omfartsvej Nørre Bjert

Omfartsvej Nørre Bjert


Her kan du se linjeføringen for den nye omfartsvej ved Nørre Bjert.

En ny omfartsvej nord om Nørre Bjert med udmunding i Fynsvej skal aflaste trafikken gennem Nørre Bjert og styrke mulighederne for byudvikling og boligbyggeri i det nordlige Kolding med hurtig adgang til motorvej.

Omfartsvejen skal gå i en næsten ret linje fra Fynsvej til Nr. Bjertvej – en strækning på 2,6 km.

Mod vest forbindes omfartsvejen med Fynsvej i et trebenet lysreguleret kryds. Ved kommende byudvikling af området vest for Fynsvej kan krydset udvides med et ekstra ben med adgang til de nye boligområder.

Hvor omfartsvejen krydser Birkemosevej, planlægges et signalreguleret kryds. Jernbanen skal krydses via en ny bro, mens Sletteskovvej forlægges og tilsluttes omfartsvejen i to T-kryds.

Mod øst tilsluttes omfartsvejen Nr. Bjertvej ved knækket nordøst for Nørre Bjert i et signalreguleret T-kryds.


Grafisk fremstilling af den nye omfartsvej set fra Fynsvej med krydset ved Birkemosevej i forgrunden.

Der er udarbejdet en omfattende rapport, som analyserer konsekvenserne for miljøet ved at lave en omfartsvej. Byrådet har vedtaget at sende den såkaldte miljøkonsekvensrapport i høring frem til 30. november 2022 sammen med et tillæg til kommuneplanen, der fastlægger vejens forløb. I den periode har alle mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser. Først når miljøkonsekvensrapporten og tillægget til kommuneplanen er vedtaget politisk, kan omfartsvejen laves.

I vores høringsportal kan du se de to dokumenter og komme med dine høringssvar frem til 30. november 2022.  

Se høringen vedr. omfartsvej nord om Nørre Bjert

Byrådet har sat 41 mio. kr. af til investeringer i bosætning og attraktive byggegrunde i Kolding Nord fra 2023 og frem. En vigtig del af udviklingsplanerne er etablering af den nye omfartsvej.

Sammenlagt vil det tage halvandet år at anlægge omfartsvejen i sin fulde længde. Vejen vil dog formentlig blive lavet i etaper. Hvornår og i hvilken rækkefølge de enkelte dele af omfartsvejen skal gennemføres er ikke besluttet. Anlægsarbejdet kan tidligst gå i gang i 2024.

Den nye omfartsvej vil aflaste trafikken gennem Nørre Bjert og få trafikken i den nordlige del af Kolding til at glide bedre. Beregninger viser, at den vestlige del af omfartsvejen vil blive brugt af ca. 7.500 biler i døgnet, mens der vil køre ca. 4.500 biler i den østlige ende.

Uden omfartsvej vil afviklingen af trafikken i de signalregulerede kryds gennem Nørre Bjert blive mere udfordret, hvilket vil føre til større forsinkelser.

Den nye omfartsvej kommer ikke til at ligge nær eksisterende boliger. Gener fra ny støj vil derfor være begrænset.

Det kan ikke undgås, at omfartsvejen vil ændre landskabet, ikke mindst i dallandskabet omkring Elbodalen og Birkedal. Påvirkningen skal mindskes gennem beplantning og tilpasning af skråninger.

Der etableres rørpassager, så padder og mindre pattedyr som f.eks. ræv og pindsvin kan krydse vejen uden at komme i kontakt med bilerne.

Ud over at aflaste trafikken gennem Nørre Bjert skal den nye omfartsvej styrke mulighederne for fremtidigt boligbyggeri i området. Der er overvejelser om byudvikling flere steder mellem Nørre Bjert og Fynsvej. Før projekterne evt. kan realiseres, skal kommuneplanen ændres, og der skal laves lokalplaner for de pågældende områder. Kommuneplanændringer og nye lokalplaner sendes i høring, hvor alle får muligheder for at komme med kommentarer og indsigelser.

Gå i dybden med projektet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje