Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Udvikling af Koldings havneområder Nyheder om udvikling af Koldings havneområder Udviklingen af Koldings havneområder: To nye webinarer

Udviklingen af Koldings havneområder: To nye webinarer

Dialogprocessen om udviklingen af Koldings havneområder kickstartes her i foråret med tre webinarer. Det ene har været holdt. Nu er der åbnet for tilmelding til de to næste webinarer.

”Mens vi venter på, at vi får mulighed for at samles igen til fysiske møder, tilbyder vi her i foråret tre webinarer, hvor alle interesserede via nettet kan tanke viden og inspiration. På den måde kan vi forhåbentlig få et godt fælles udgangspunkt for det videre forløb,” siger projektleder Lene Marcussen, Kolding Kommune.

Det første webinar om fremtidens by med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen som samlede knap 100 mennesker. Gik du glip af webinaret, kan du se en videooptagelse af arrangementet.

Webinar 2: Fremtidens havn

Det andet webinar holdes tirsdag den 20. april, kl. 17.00-18.30. Det handler om fremtidens havn og indeholder to oplæg.

Under overskriften ”Kolding Havn i nutiden med trædesten til fremtiden” vil Kolding Havn vise en kort videopræsentation af havnen, som den er i dag. Herefter følger en introduktion til fremtidens havn - herunder den grønne strategi, som sætter retning frem mod 2030, hvor havnen har sat sig som mål at være CO2-neutral.

Efterfølgende vil Anders Hvid bygger bro mellem business og teknologi. Han er medstifter af DareDisrupt, en nordisk tænketank med rådgivningsvirksomhed. I sit oplæg vil Anders Hvid komme ind på ”at forstå fremtiden” samt illustrere nogle af de muligheder, som ny teknologi byder på, navnlig i relation til fremtidens havn i samspil med byen.

Tilmeld dig webinaret ”Kolding Havn i nutiden med trædesten til fremtiden”. 

Webinar 3: Kolding i en østjysk kontekst

Det tredje webinar holdes mandag den 26. april, kl. 16.30-18.00. Her sættes fokus på udviklingen af Kolding i østjysk sammenhæng.

Holger Bisgaard er byplankonsulent fra Bisgaards kontor, tidligere planchef i Københavns Kommune og kontorchef i Erhvervsstyrelsen og en del af den faglige projektgruppe for ’DØM – Det østjyske bybånd’.

I sit indlæg sætter han udviklingen i Kolding i relation til den regionale udvikling i Østjylland. Det gør han på baggrund af analyser og udviklingsscenarier fra projektet ’DØM - Det Østjyske Bybånd,’ der er et samarbejde mellem Trekantområdet, Business Region Aarhus, Arkitektskolen i Aarhus og Realdania.

Parterne gik i 2018 sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Tilmeld dig webinaret "Kolding i en østjysk kontekst."

Læs mere

Du kan læse mere om udviklingen af Koldings havneområder på temasiden www.kolding.dk/havneudvikling. Du kan også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende bliver holdt ajour om projektet.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje