Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Udvikling af Koldings havneområder Om Koldings havneområder

Om Koldings havneområder

Kolding Havn blev anlagt i 1843 og var i midten af 1920'erne landets fjerdestørste havn.

Havnen har haft en helt afgørende betydning for Koldings og dermed byens udvikling. Området er næsten udbygget og handels- og industrivirksomheder har gennem tiden nydt godt af nærheden mellem jernbane, vejnet og havn.

Havneområdet mellem jernbanen og Kolding Å udgør i dag ca. 70 ha og er i sin opbygning en typisk dansk erhvervshavn med fjordbeliggenhed. Mod nord grænser havnen op til jernbanen og et blandet byområde og mod vest grænser havnen op til den centrale bymidte med Koldinghus og Slotsøen. Syd for havnen ligger Kolding Åpark og Marina Syd.

Der er sket udvidelse af havnen af flere omgange gennem jordopfyld. Den største udvidelse skete i 1916-18, hvor Kolding Å blev omlagt, således at havnearealet kunne udvides væsentligt.

I området findes i dag en række virksomheder inden for transport og shipping samt produktion, oplag og engros m.v. Bebyggelsen er opført over en periode på mere end hundrede år og bærer præg af erhvervets udvikling, som har været med til at give stedet en meget forskelligartet bygningsmasse.

Udvikling af Koldings havneområder - atlas

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje