Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Udvikling af Koldings havneområder Udviklingsprocessen

Udviklingsprocessen

Det er nu lidt lettere at få overblik over hele det komplicerede projekt om udvikling af Koldings havneområder i retning af mere by og grønnere erhvervshavn.

Byrådet og havnebestyrelsen har i juni 2021 behandlet en projektbeskrivelse, der sætter rammerne for hele udviklingsprocessen og skitserer det videre forløb for udvikling af Koldings havneområder.

Processen tager udgangspunkt i to centrale dokumenter, som allerede er på plads, nemlig byrådets ejerstrategi for Kolding Havn og samarbejdsaftalen mellem byrådet og Kolding Havn - se de to centrale dokumenter.

I projektbeskrivelsen kan man se proces- og tidsplanen, og de mange faser beskrives. Der er også en omtale af, hvordan projektet organiseres, og hvilke metoder der anvendes for at involvere borgere, virksomheder og andre interessenter.

Sidst men ikke mindst giver projektbeskrivelsen indblik i fem væsentlige temaer i hele debatten om havnens udvikling:

  • Potentialet for byudvikling
  • Potentialet for havneudvikling
  • Infrastruktur og transport
  • Klimatilpasning
  • Bæredygtighed

Se projektbeskrivelsen Udvikling af Koldings havneområder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje