Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Folkeskolen Skolestart

Skolestart

Informationer om skolestart

Kolding Kommune er opdelt i 21 skoledistrikter med tilhørende distriktsskole. Barnet har ret til at blive indskrevet i distriktsskolen. Folkeskoleloven giver samtidig mulighed for, at forældre kan søge en anden skole end distriktsskolen - Det frie skolevalg. Det forudsætter dog at der er ledige pladser på den ønskede skole.

I slutningen af november vil forældrene til kommende skolebørn modtage et brev fra distriktsskolen omkring indskrivningen. Brevet sendes via digital post. Indskrivningen sker digitalt.

Forældre får endelig besked om optagelse i skolen i februar.

Børn starter i børnehaveklasse i det år de fylder seks år. Forældre har mulighed for at lade barnet begynde i børnehaveklasse et år tidligere - det vil sige i det kalenderår hvor de fylder fem år. Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden 1. oktober og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

Mere om skolestart

Det frie skolevalg betyder, at barnet har krav på at blive optaget i den folkeskole man selv ønsker. Om skolen ligger i bopæls kommunen eller i en anden kommune er ligegyldigt.

Skolen kan kun give afslag på optagelse, hvis skolen ikke har plads. Og det bestemmes af de rammer, som byrådet i skolekommunen har sat for skolen.

Hvis der er flere ansøgere end der er pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier:

  1. Børn bosiddende i Kolding Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner
  2. Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn. "Sammenbragte" børn betragtes som søskende.
  3. Herefter optages ud fra afstandsprincippet, dvs. de børn der bor nærmest skolen optages først. Afstand måles på samme måde som ved befordring.

Barnet har også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der en SFO på skolen.

Flytter barnet, har barnet ret til at fortsætte på skolen.

Bemærk at kommunens forpligtigelse til befordring ophører, såfremt der vælges en anden skole end distriktsskolen.

Ifølge folkeskoleloven har et barn undervisningspligt fra den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Forældre kan i særlige tilfælde søge om et års skoleudsættelse, hvis der foreligger en pædagogisk og udviklingsmæssig begrundelse.

En udsættelse af undervisningspligten kan være betinget af, at barnet optages i en børnehave.

Forældre kan naturligvis blive rådgivet af både barnets dagsinstitution og skole, i forbindelse med overvejelser omkring skoleudsættelse.

Ansøgningsfristen for skoleåret 2024/2025 er den 7. januar 2024.

Ansøgningsskema til udsættelse af skolestart

Tag kontakt til børnehaven eller Børne- og Uddannelsesområdet for yderligere information

 

Børn, som er indskrevet i en folkeskole, tilbydes optagelse i glidende overgang med opstart pr. 1. april. 

Glidende overgang betyder at barnet starter i SFO'en på skolen, i et særligt tilrettelagt forløb. Her får barnet mulighed for at lære skolen at kende inden skolestarten efter sommerferien. 

Glidende overgang er med til at sikre:

  • at barnet får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn i indskolingen
  • at barnet får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart
  • at barnet starter i børnehaveklasse med overskud til alt det nye som venter
  • at forældre får tid til at vænne sig til det nye kapitel i barnets liv

Prisen for glidende overgang svarer til prisen for en fuldtidsplads i SFO. Juli måned er betalingsfri.

Tilmelding til glidende overgang foregår i den digitale pladsanvisning, NemPlads

Fravælges glidende overgang, er optagelsesdatoen den 1. august.

Pjece: Sådan booker du en plads til dit barn i glidende overgang

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje