Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Folkeskolen Supplerende undervisning

Supplerende undervisning

Den supplerende undervisning foregår på elevens egen distriktsskole, enten i klassen eller på særlige hold i et eller flere fag.

Hvis det viser sig at en elev har behov for ekstra støtte for at få et tilstrækkeligt godt udbytte af skolegangen, vil det typisk være elevens lærer, der ser problemet og anbefaler en udvidet indsats. Typisk kan denne indsats rummes indenfor den supplerende undervisning på distriktsskolen.

Den supplerende undervisning ligger hovedsageligt inden for områderne

  • Læseproblemer
  • Sprog- og talevanskeligheder
  • AKT-problemer (adfærd-kontakt-trivsel)

På alle folkeskoler i Kolding findes faglige vejledere i læsning, matematik, naturfag, ligesom alle skoler har både AKT-lærer og -pædagog (SFO) og en koordinator for den supplerende undervisning. Der er altså støtte at hente for elevens lærere på skolen, så der kan tilrettelægges en mere hensigtsmæssig læringsramme for eleven, læreren og klassen.

Hvis eleven har brug for yderligere faglig støtte har kommunen et korps af fagkonsulenter og skolepsykologer på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Ved den supplerende undervisning er det skolelederen, der i samråd med forældre og lærere træffer en afgørelse om henvisning til iværksættelse af undervisningen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje