Skip til hoved indholdet

Hjemmeundervisning


Der gennemføres mindst to årlige tilsyn med hjemmeunderviste elever

Kolding Kommunes tilsyn med børn/unge i den undervisningspligtige alder, der hjemmeundervises, tager sit udgangspunkt i bekendtgørelsen af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Tilsynet etableres ved, at den tilsynsførende senest 14 dage efter ansøgning om hjemmeundervisning er modtaget på forvaltningen, kontakter den/de ansvarlige for hjemmeundervisningens gennemførelse (typisk forældrene) med information om reglerne om hjemmeundervisning, der fremgår af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Samtidig etableres aftale om et 1. tilsynsbesøg med det formål at klarlægge grundlaget for hjemmeundervisningens gennemførelse (materialevalg, omfang af undervisningstiden, kompetence/forudsætning hos underviser, rådgivning om det videre forløb af tilsynsvirksomheden mv.)

Som udgangspunkt gennemføres mindst 2 årlige tilsyn med hjemmeunderviste elever, hvor det andet tilsyn kan bestå i en afprøvning af elevens faglige niveau i dansk, matematik, sprogfag og natur-/teknikfag.

Der udarbejdes rapport over hvert tilsynsbesøg, der tilsendes den/de, der oppebærer forældremyndigheden.

Når tilsynsførende skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

Du kan logge ind med MitID.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje