Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse SSP-samarbejde SSP Læseplan Kolding 2023

SSP Læseplan Kolding 2023

”Børn og unge gør det bedste de kan, også når det går galt. Vi ser det forbyggende arbejde som et vigtigt initiativ til at hjælpe børn og unge til at indgå i gode fællesskabe og kunne blive i stand til at træffe gode valg i eget liv”

De bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats.

Denne læseplan dækker hele skoleforløbet fra 0-9 klasse og skal være inspiration til at arbejde forebyggende gennem hele skoleforløbet.

Læseplanen er opbygget med et Tema og et motto for hvert klassetrin For hvert klassetrin er der skitseret en række emner til klassen og til forældrene På hvert klassetrin er der henvisninger til undervisningsmaterialer der kan understøtte lærens arbejde.

Det er op til klasseteamet selv, at tilrettelægge undervisningen og de bestemmer selv i hvilket omfang at de gør brug af de foreslåede materialer. Det skal ses som en inspiration til undervisningen.

Læseplanen er opbygget med et motto for hvert klassetrin, med henvisning til undervisningsmateriale der kan understøtte årets motto.

Målet er at vi har udarbejdet en læseplan der giver konkrete og lettilgængelige bud på hvordan man tilrettelægger en forbyggende, oplysende og målrettet undervisning på alle klassetrin gennem hele folkeskolen.

Læsplanen vil løbende blive ajourført med nye materialer, links og viden.


Klik her for at se SSP Læseplan Kolding som PDF 

Indskoling

Motto: I Klassen hjælper vi hinanden

Tryghed og trivsel

Trivsel og identitet, familien.
Det gode skoleliv: drilleri, sladder, mobning omgangstone, samværsregler

SO ME

Snak med dit barn om færden på nettet

Konsekvenser og regler for færden på nettet

Sunde vaner og forebyggelse

Hvem er man venner med plads til alle, påklædning køn, nationalitet

Materialer:

www.forældrefiduser.dk
Min skole-min ven indskoling udviklet af Red barnet

www.dcum.dk
indskoling-Trivsel til alle udgivet af børns vilkår

Arbejde med forældrene

Klasseaftaler om:

 • Fødselsdage
 • Drilleri
 • Plads til forskellighed
 • Slik
 • Fritidsliv

Motto: Vi taler pænt til og med hinanden

Trivsel

Omgangstone løgn og sladder
Mobilbrug
Trafik og færdsel
Samværsregler identitet og køn

Materialer

www.forældrefiduser.dk

www.Sammenmodmobning.dk

www.sikkerchat.dk 

Arbejde med forældrene

 • Mobiltelefon
 • Løgn og sladder
 • Trivsel og omgangstone
 • Påklædning

Motto: Vi er gode ved hinanden

Trivsel

Følelser
Mobning
Kommunikation sprogbrug, medier
Det gode fritidsliv
At være uden for
Den gode kammerat
At gør nar

Materialer

www.forældrefiduser.dk

Dit liv-dit valg
Dialogspil samspillet-Det kriminalpræventive råd

Arbejde med forældrene

 • Mobiltelefon
 • Trivsel og omgangstone
 • Mobning
 • Fritidsliv
 • Internetbrug og spil

Mellemtrin

Motto: Børn og sociale medier

Snapchat
You Tube
Instegram
God opførsel på so me
Hvordan beskytter man sig

Arbejde med forældrene

Materialer

Stærke sammen til styrkelse af klassefælleskabet udviklet af Red Barnet

Mellemtrin-trivsel til alle udviklet af Red Barnet

Sikker Chat
God og sikker adfærd på nettet for børn og unge (redbarnet.dk)

Motto: Hvad er dit og hvad er mit?

Tryghed og trivsel

Det gode skoleliv
Social kapital

Arbejde med forældrene

 • Klasse aftaler
 • Gruppe dannelse
 • Sociale medier
 • Forældreansvar

Materialer

https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/sociale-misforstaaelser
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning

Motto: Social Pejling Overdrivelser og misforståelser

Forebyggelse af risikoadfærd

Hvad er normalt
Fællesskab
Hvad tror vi om andre social overdrivelser flertalsmisforståelser

Arbejde med forældrene

Unge og rygning
Flertalsmisforståelser

Materialer

www.sikkerchat.dk (se under mellemtrin)

Lærervejledning: alle-de-andre-goer-det_laerervejledning.pdf (dkr.dk)

PowerPoint: Alle de andre gør det

Rygning - Det Kriminalpræventiveråd (dkr.dk)

Spørgeskema: Alle de andre gør det

Spørgeskemaer om rygning - Det Kriminalpræventive råd (dkr.dk)

Fakta ark: Alle de andre gør det

Fakta ark - Det Kriminalpræventiveråd (dkr.dk)

UngKolding tilbyder et alkohol forløb i 6. eller 7. klasse, hvor eleverne tager stilling til alkohol. Som en del at tilbuddet kommer UngKolding også ud til forældremøde på samme årgange.

Se mere på ungkolding.dk

Udskoling

Motto: Vi passer på hinanden

Alkohol og hash
Første gang med alkohol
At turde sige nej
Fester
Til og fra fester

Arbejde med forældrene

 • Børn og alkohol(Hash)fælles regler

Materialer

www.fuldafliv.dk

www.op-i-roeg.dk

Alkoholdialog.dk

Lærervejledning: alle-de-andre-go-er-det_laerervejledning.pdf (dkr.dk)
PowerPoint: Alle de andre gør det Alkohol - Det Kriminalpræventive råd (dkr.dk)

Spørgeskema: alle-de-andre-goer-det_spoergeskema-alkohol_1-2.pdf (dkr.dk)

Fakta ark: Alle de andre gør det Fakta ark - Det Kriminalpræventive råd (dkr.dk)

sikkerchat.dk

UngKolding tilbyder et alkohol forløb i 6. eller 7. klasse, hvor eleverne tager stilling til alkohol. Som en del af tilbuddet kommer UngKolding også ud til forældremøde på samme årgange. Se mere på Ungkolding.dk

Motto: Vælg det gode liv

Trivsel og sundhed

Hvad er et godt liv
At kunne sige nej
Seksualundervisning
Krop og køn
Trivsel
Kropssprog og signaler

Arbejde med forældrene

 • Forældre til en teenager
 • Involvering contra indblanding
 • Positive og åbne dialoger
 • Konfirmation

Materialer

Sex og Samfund:www.underviserportal.dk
www.op-i-roeg.dk
Danmarks læringsportal: www.emu.dk – ” Forstå dit eget og andres kropssprog”
Blå mandag: blaa_mandag.pdf (dkr.dk)

Motto: Selvstændighed og et nyt liv

Risikoadfærd
Gruppens betydning
Ansvarlighed over for hinanden
Selvbillede
Sidste skoledag
Overgang til et nyt liv

Arbejde med forældrene

 • Sidste skoledag et nyt liv på ungdomsuddannelsen
 • Trafik
 • Gå i Byen

Materialer

For eller imod tobak og nikotin? (På www.gå-op-i-roeg.dk er der lektionsplaner til 9. klassetrin.)

Link

Folder: Sidste skoledag - Det Krimi-nalpræventive råd (www.dkr.dk)
www.forvildmeddig.dk
www.netstof.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje