Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Psykiatri Forsorgshjem og samarbejde med kriminalforsorgen

Forsorgshjem og samarbejde med kriminalforsorgen

Kolding Kommune har medarbejdere ansat til at hjælpe og støtte dig, som er hjemløs eller indsat til afsoning.

Hjemløse

Hvis du bliver hjemløs, har du mulighed for at flytte ind på et forsorgshjem, som er et midlertidigt opholdssted for voksne.

Kolding Kommune har sit eget forsorgshjem Overmarksgården.

Har du ophold på et forsorgshjem, tilbyder vi dig at få udarbejdet en handleplan. Kolding Kommune har ansat to personer, der i samarbejde med dig og forsorgshjemmet laver handleplan. Dette er med henblik på at planlægge, hvordan du igen kommer til at bo i egen bolig.

Den Gode Løsladelse

I Kolding Kommune samarbejder vi med Kriminalforsorgen om koordinering af handleplaner. Hvis du skal afsone en dom på 4 måneder eller derover, tilbyder vi sammen med Kriminalforsorgen at koordinere handleplanen sammen med dig. Det giver dig mulighed for at have overblik over dine aftaler efter løsladelse, ligesom det giver dig mulighed for at have forsørgelse med mere på plads.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje