Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Sundhedspleje Om sundhedsplejen Sundhedsplejerskens arbejde

Sundhedsplejerskens arbejde

Sundhedsplejen omfatter 25 sundhedsplejerskestillinger samt skiftende antal studerende. Sundhedsplejen er inddelt i 4 geografiske grupper. Endvidere er der en ledende sundhedsplejerske, en planlæggende sundhedsplejerske, en faglig koordinator for udvikling og en koordinator for Glade Børn.

Sundhedsplejen er organiseret i Børn- og Ungeforvaltningen under Familieområdet.

Tavshedspligt

Sundhedsplejersken har tavshedspligt i følge Sundhedsloven. Det betyder, at sundhedsplejersken ikke må videregive oplysninger uden at få samtykke fra forældrene.

Journalføringspligt

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal i forhold til hjemmebesøg og samtaler med skolebørn. Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har hun også pligt til føje et notat i barnets journal.

Vi bruger elektroniske journaler. Forældrene bliver informeret om, hvad der skrives og kan se hele notatet om barnet via Sundhedsvejen.dk. Forældrene kan evt printe notaterne ud og medbringe til andre fagpersoner i sundhedsvæsenet – eksempelvis praktiserende læge, tandlæge, speciallæge og ved indlæggelse på sygehus.

Sundhedsplejerskens uddannelse

Sundhedsplejersken har en grunduddannelse som sygeplejerske. Herefter videreuddanner sygeplejersken sig i 1½ år fra VIA University college i Århus eller Metropol i København. I specialiseringen indgår 2 x 3 måneder som studerende i en kommune.

Studerende i Sundhedsplejen

Sundhedsplejen modtager løbende studerende i praktik. De følges med sundhedsplejerskerne i besøgene, hvor de observerer og deltager i sundhedsplejerske arbejdet.

Sundhedsplejerskestuderende vil dog i deres praktikperiode have selvstændige besøg og arbejde selvstændigt på skolerne.

Alle studerende er omfattet af Sundhedsloven og har tavshedspligt. 
Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier og lignende.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje