Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Sundhedstilbud KOL

KOL

Har du fået konstateret KOL, er der et træningstilbud til dig. Derudover har kommunen et tilbud om tidlig opsporing af nedsat lungefunktion.

Tilbud til borgere med KOL i let, moderat eller svær grad

Forløbet strækker sig over otte uger, og består af fysisk træning på hold, undervisning og individuelle samtaler. Alt sammen varetages af fagpersoner, som ved meget om KOL.

Undervejs lærer du, hvordan du kan bevare og måske forbedre dit helbred. Undervisningen finder sted på faste datoer, og man lærer både om sygdommen KOL, vejrtrækningsteknikker, sund kost og medicin.

Der bliver desuden informeret om rygning, passiv rygning og mulighederne for at få hjælp til at blive røgfri.

Tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til borgere med svær eller moderat KOL

Alle kan kontakte os vedrørende dette træningstilbud - læge, pårørende og borgeren selv. Tilbuddet er baseret på en individuel vurdering, hvor behov for træning og varighed tilpasses den enkelte borger.

Der er mulighed for træning på hold eller individuel træning/vejledning.

Tilmelding

Tilmeld dig hos Team Træning og Visitation dagligt mellem kl. 9 og 12 på 79 79 70 80.

Danmarks Lungeforening

Astma-Allergi Forbundet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje