Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Sundhedstilbud Mundmotorisk Team

Mundmotorisk Team

Mundmotorisk Team i Kolding Kommune er et tværfagligt team med specialkompetencer i forhold til funktioner knyttet til munden.

Teamet består af fysioterapeut, ergoterapeut og tale-hørekonsulent - alle med specialkompetencer og ansat i forskellige afdelinger i Kolding Kommune.

Teamet tilbyder: undersøgelse, vejledning og behandling fortrinsvis til børn og unge med vanskeligheder inden for områderne:

  • Sutte-, synke- og tyggefunktion

  • Spise- og drikkefunktion

  • Savlen

  • Kommunikation/tale

Principper for det tværfaglige arbejde

Teamet arbejder tværfagligt og der tages udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling. 

Endvidere arbejdes der med logopæd Sara Rosenfeld-Johnsons (OPT) Oral Placement Therapy og SOS (Sequential Oral Sensory).

De forskellige faggruppers tværfaglige samarbejde er centralt i analysen af evnen til at kommunikere, sutte, synke og tygge. I den tværfaglige analyse inddrages hele kroppen.

OPT

OPT hjælper børn og unge med taleproblemer, spisevanskeligheder og mundmotoriske udfordringer. 

OPT anvendes til at forbedre opmærksomheden i taleorganerne, placering i munden, stabilitet samt musklernes hukommelse og alle disse faktorer er nødvendige for udviklingen af tydelig udtale.

Det er sensoriske metoder og øvelser, som kan anvendes sammen med andre koncepter.

SOS

SOS er et undersøgelses-og behandlings program fra USA, der kan hjælpe børn med milde spise problematikker som ”kræsenhed” til børn med svære spise problematikker (såsom spisevægring). Vi hjælper børn til at kunne spise mere varieret gennem leg og uden tvang. Vi vejleder forældre i pædagogiske principper i spisning før, under og efter måltider.

Træning og vejledning varierer alt efter barnets alder, problematik og formåen.

Kontakt til Mundmotorisk Team

Mundmotorisk Team mødes én gang om måneden.

Interesserede forældre eller fagpersoner kan kontakte Katja Bergmann på mail: katbe@kolding.dk, mærket: Mundmotorisk team. Herefter vil teamet tage stilling til det videre forløb.

Teamet består af:

  • Ergoterapeut Henriette Badstue, Sundhedscenter Kolding
  • Fysioterapeut Katja Bergman, Sundhedscenter Kolding
  • Tale-hørekonsulent Judy Tieldal, PPR
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje