Skip til hoved indholdet

Omsorgstandplejen

Fortrinsvis for ældre borgere der ikke selv kan komme til tandlæge

    Hjem Borger Sundhed og omsorg Tandpleje Voksentandpleje Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er for borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige, daglige funktioner eller egentlig pleje. Det er fortrinsvis for ældre borgere, der ikke selv kan komme til tandlæge.

Det er karakteristisk, at borgeren har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, ofte på grund af fysisk/psykisk handicap eller svækkelse.

Det er desuden karakteristisk, at borgeren har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Det er ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige, handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. 

Tilbuddet er heller ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Henvisning og visitation

Man ansøger Rådgivningen i Kolding Kommune om visitation til omsorgstandpleje på telefon nummer: 79 79 84 50

Terminalpatienter indmeldes i omsorgstandplejen uden forudgående visitation.

Borgeren kan blive visiteret til et højere specialiseringsniveau, dvs. specialtandplejen.

Borgeren kan også blive udvisiteret af omsorgstandplejen. Udvisitering sker, såfremt både tandlæge og Rådgivningen vurderer, at de forudsætninger, der gjorde at borgeren oprindeligt blev tilbudt omsorgstandpleje ikke længere er til stede.

Tilbuddet omfatter

  • Regelmæssig undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov.
  • Forebyggende behandlinger
  • Behandlinger af symptomer, sygdom og funktionsforstyrrelse under hensyntagen til den enkelte borgers samlede tilstand og mulige forbedring af livskvaliteten.
  • Instruktion og oplysning om tandpleje til borgere, pårørende og plejepersonale.

Kolding Kommunale Tandpleje betaler for transport, hvis der er behov for det.

Egenbetaling

Se Takster for tandpleje

Børne- og Ungdomstandplejen

Tandplejens klinikker

Bramdrupdam klinikken
Møllegårdsvej 1
6000 Kolding

Riis Toft klinikken
Riis Toft 12A
6000 Kolding

Vamdrup klinikken
Herredsvej 54
6580 Vamdrup

Tandreguleringen og Voksentandplejen

Sygehusvej 6
6000 Kolding


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje