Skip til hoved indholdet

Specialtandplejen

Borgere med udviklingshæmning, svær autisme eller psykisk lidelse

  Hjem Borger Sundhed og omsorg Tandpleje Voksentandpleje Specialtandplejen

Specialtandpleje er for borgere med udviklingshæmning, svær autisme eller en psykiatrisk lidelse, som gør det umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

Borgeren skal have en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp.

Dog kan indlagte psykiske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling.

Tilbuddet er ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandpleje tilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Henvisning og visitation

Følgende kan henvise til visitation til specialtandplejen:

 • Ansatte i psykiatrien – kommunal eller regional
 • Pædagogisk personale eller plejepersonale på institutioner for fysisk og psykisk handicappede.
 • Egen privatpraktiserende tandlæger der gennem en årrække har kendt patienten og har fulgt udviklingen i patientens almene tilstand.

Henvisning via ansøgningsskema på hjemmesiden sendes til tand@kolding.dk.

Nødvendige oplysninger:

 • Cpr. nr.
 • Kort beskrivelse af handicap/udfordringer
 • Navn og nummer/mail på kontaktperson eller personlig hjælper

Henviste borgere indkaldes til visitation i specialtandplejen. Borgeren kan her blive visiteret til et lavere specialiseringsniveau, dvs. omsorgstandplejen.
Borgeren kan også blive udvisiteret af specialtandplejen. Udvisitering sker, såfremt tandlægen vurderer, at de forudsætninger, der gjorde at borgeren oprindeligt blev tilbudt specialtandpleje ikke længere er til stede.

Formål og indhold

 • At yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-, mund- og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand.
 • At medvirke til at den enkelte bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel i videst muligt omfang.

Tilbuddet omfatter:

 • Regelmæssig undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov.
 • Forebyggende behandlinger.
 • Behandlinger af symptomer, sygdom og funktionsforstyrrelse under hensynstagen til den enkelte borgers samlede tilstand og mulige forbedring af livskvaliteten.
 • Instruktion og oplysning om tandpleje til borgere, pårørende og plejepersonale.

Borgeren skal selv sørge for transport, hvis der er behov for det.

Egenbetaling

Se under Takster for tandplejen

Børne- og Ungdomstandplejen

Tandplejens klinikker

Bramdrupdam klinikken
Møllegårdsvej 1
6000 Kolding

Riis Toft klinikken
Riis Toft 12A
6000 Kolding

Vamdrup klinikken
Herredsvej 54
6580 Vamdrup

Tandreguleringen og Voksentandplejen

Sygehusvej 6
6000 Kolding


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje