Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Cykler i Kolding Cykelstier

Cykelstier

Kolding Kommune finder det vigtigt at vedligeholde, udbygge og sikre et sammenhængende cykelstinet.

Det er vigtig for Kolding Kommune fortsat at udbygge stirutenettet, så der skabes sammenhæng mellem for eksempel skoler, arbejdspladser, boligområder og bycentre.


For at kunne tilbyde cyklister et attraktivt stinet er det vigtigt, at stinettet er sammenhængende. I Kolding er der stier langs en stor del af de overordnede veje, men der er huller. En række huller er allerede lukket i forbindelse med gennemførelse af Kolding Cykelby del 1, 2 og 3.

Fremtidige stier omfatter projekter i:

  • Kolding, herunder Kolding bymidte
  • Christiansfeld
  • Lunderskov
  • Vamdrup


Derudover er der også fokus på udbygning af stinettet i åbent land, hvor der skal skabes forbindelser mellem kommunens centerbyer og de landsbyer, der ligger inden for en afstand af 6 km.

Supercykelruter er fremragende til at sikre cyklisters fremkommelighed i de primære korridorer i Kolding Kommune. Et sammenhængende net af supercykelstier mellem kommunens forskellige bycentre binder de store koncentrationer af boliger, arbejdspladser og uddannelser bedre sammen.


Etableringen af Supercykelstier vil være med til at skabe en åben grøn storby med gode forbindelser mellem bycentrene i Kolding Kommune. Centerbyerne bliver bedre forbundet til Kolding og til hinanden, og cyklisterne bliver opprioriteret og forkælet. Samtidig sender det et vigtigt signal om, at Kolding Kommune satser på cyklen som et sundt, grønt og bæredygtigt transportmiddel også i fremtiden.

Det primære formål med en Supercykelrute er at øge og forbedre fremkommeligheden for cyklisterne i Kolding Kommune. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert at komme fra A til B som cyklist, samtidig med, at supercykelruterne ofte etablerer missing links for at sikre en sammenhængende cykelforbindelse rundt om i kommunen.

Et opdateret og sammenhængende cykelstinet er super og giver rigtig god mening for at få flere op på cyklen. Hvis distancen måske er i overkanten for hvad rugbrødsmotoren kan overskue kan elcyklen virkelig gøre en forskel mellem den sundere livsstil eller vælge bilen til.

Kolding Kommune etablerer kommunens første supercykelrute mellem Kolding og Christiansfeld i løbet af 2017

I foråret 2017 begynder anlægsarbejdet på at realisere den første supercykelrute i Kolding Kommune nogensinde, så det bliver nemmere og mere sikkert at cykle mellem Kolding og Christiansfeld. Supercykelruten tager den direkte vej fra midtbyen via Haderslevvej gennem Vonsild og Taps indtil den når Christiansfeld og bliver cirka 14 km lang.

I Kolding by består projektet af 400 m ny cykelsti på Haderslevvej, forkælelseselementer til cyklisterne, cyklistsignaler og samordninger af 5 signalanlæg for at skabe grøn bølge for cyklister. På strækningen mod Taps etableres en længe ventet 5,5 km ny cykelsti i begge sider.

Supercykelrutens primære formål er at fremme den interne cykeltrafik i Kolding samt øge pendling mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding. Projektet prioriterer cyklisters fremkommelighed i en af de primære korridorer i Kolding og etablerer bl.a. et missing link på én af de centrale midtbygader.

Kolding-Christiansfeld Supercykelrute


Der blev søgt midler til supercykelruteprojektet gennem Vejdirektoratets statslige ”Supercykelstipulje”.
I maj 2015 fik Kolding Kommune tilsagn om støtte, hvilket betyder, at staten støtter projektet med 40% og at Kolding Kommune selv finansierer de resterende 60%.

Fritidsturen får større og større betydning og ofte gennemføres den på cykel af hensyn til det sundhedsmæssige og motionsmæssige aspekt. Et interessant stinet er med til at fremme denne tendens.

I den sydlige del af Kolding er der mulighed for at etablere et sammenhængende stinet på tværs af byen, som forbinder Kolding Ådal med fjorden og Hylkedalen. Stinettet skal flere steder opgraderes, før det er et sammenhængende cykelstinet.

Der udarbejdes kortmateriale over eksisterende cykelstiruter i naturområder i Kolding Kommune, og der gennemføres en forårskampagne for at benytte stierne.

Ruter og stier for enhver smag

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje