Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Cykler i Kolding Faciliteter Cykelparkering

Cykelparkering

Ved enden af hver cykeltur skal der være en cykelparkeringsplads, ved f.eks. kollektive trafikknudepunkter, skoler, bycentre og arbejdspladser.

Cykelparkeringspladsen har den fordel, at den ofte er tættere på bestemmelsesstedet, end hvis der var benyttet bil. Der vil dermed være fordele ved at benytte cyklen i alle henseender.

Cykelparkeringspladsen skal være af god standard og placeret, så den er let tilgængelig. Gode og flotte cykelparkeringspladser skaber også en signalværdi om, at cyklen er i centrum.

Tiltag indenfor Cykelparkering omfatter:

  • Undersøgelse om sammenhængen mellem cykling og detailhandel
  • Parkeringsundersøgelse af eksisterende cykelparkering
  • Cykelparkeringsnorm, som skal bruges ved nybyggeri
  • Opsætte retningslinjer og krav til cykelparkeringspladserne som f.eks. indeholder krav om afstand til indgange
  • Anlæg af nye cykelparkeringspladser
  • Yde hjælp til private virksomheder med etablering og forbedring af cykelparkeringspladser

Cykelparkering

Flere cyklister sammen med flere gående i bybilledet skaber mere af det gode byliv. En undersøgelse har vist, at cykler står for ca. 35 pct. af omsætningen af Kolding midtby.

En fokuseret indsats på blandt andet cykelparkering i forbindelse med butikker og private virksomheder kan hjælpe med til at øge handlen i midtbyerne, og det vil Kolding Kommune gerne støtte op om.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få en snak med om, hvordan vi evt. kan hjælpe med til at forbedre mulighederne, for at flere vælger at tage cyklen hen til din butik, virksomhed eller galleri mv.

trafikvejogpark@kolding.dk

Cykelparkering på Banegårdspladsen tilbyder gode forhold for cyklisterne

Cykelparkeringen på Banegårdspladsen har gennemgået en modernisering og oprydning med udskiftning af de oprindelige 80 pladser til 105 nye pladser. Alle pladserne er overdækkede og er etableret i 2 etager, og det indbyggede dæmpningssystem system sikrer en kontrolleret og let op- og nedtagning af cyklen. Samtidig er der opsat en cykelservicestation med cykelpumpe og stativ samt værktøj til at kunne foretage mindre reparationer på sin cykel.

Ladcykelparkering

Der er desuden blevet plads til de 3 pladser, som er dedikeret udelukkende til ladcykler.

Med en beklædning i mahognitræ og overdækning af polycarbonat-plader giver har cykelparkeringen et roligt, luftigt og flot design mellem træerne, som spiller godt sammen med den resterende del af Banegårdspladsen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje