Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Gravetilladelse

Gravetilladelse

Tilladelsen udstedes af kommunen på kommunale veje, stier, fortove og private fællesveje i byzonen.

Vejarbejder

Hvis en entreprenør gerne vil arbejde i eller over et vejareal, skal bygherren indhente en gravetilladelse fra vejmyndigheden.

Kolding Kommune har brug for op til 10 arbejdsdage til at godkende en gravetilladelse.

Ved akutte arbejder som fx ledningsbrud kan gravearbejdet påbegyndes uden gravetilladelse, men graveansøgning skal fremsendes hurtigst muligt.

Hvornår skal der ansøges om gravetilladelse?

Der skal ansøges om en gravetilladelse fra Kolding Kommunes vejmyndighed så snart, der skal graves i offentlig jord.

Ansøgning om tilladelse skal ske online på virk.dk, der skal i ansøgningen vedlægges de nødvendige planer og beskrivelser samt navnet på entreprenøren og bygherrens ansvarlige leder af arbejdet.

  • At overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke.
  • At overholde spærretiderne på kommunens veje (Se kort)
  • At sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
  • At orientere beboere på vejen og grundejerforening om gravearbejder hvis det berøre dem.
  • At søge ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret LER i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004.

Tilladelsen udstedes af kommunen på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen.
På private veje er det ejere af veje på private veje, der skal give tilladelsen.
Vejdirektoratet udsteder tilladelser på motorveje og statsveje.

Kommunen kan desuden bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være. Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder med bla. uanmeldt tilsyn.

Du kan se, hvem der ejer vejen via vores Kommune Kort, aktiver laget VEJSTATUS.

Skal du have afspærret vejen helt, skal det lokale politi høres vedr. skilteplan, samt skal udrykningskøretøjer også underrettes, dette kan forlænge behandlingstiden med 10 hverdage.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje