Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Kollektiv trafik FlexSkole Vamdrup Skole FlexSkole

Vamdrup Skole FlexSkole

FlexSkole er en erstatning for skolerute 539, der blev nedlagt sommeren 2021.

Den nedlagte skolerute 539 - se forstørrelse af kort

Skoleruten havde lave passagertal, der betød, at der ofte kørte en tom eller halvtom bus rundt.

Med FlexSkole for befordringsberettigede skoleelever ønsker Kolding Kommune at sikre en tilsvarende service eller måske endda en forbedret service med en mere fleksible transportform for de befordringsberettigede skoleelever, der ikke har et andet bus alternativ, efter at rute 539 er blevet nedlagt.

Som de allerede etablerede Flexturs-ordninger i kommunen (Flextur, FlexUng og FlexJunior) hører FlexSkole under den padehat af kørsel, der betegnes Flextrafik og administreres af Sydtrafik.

Kort sagt er Flextrafik kollektiv trafik, der køres med mindre biler, og som kun køres efter bestilling. Der køres altså ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelig kollektiv trafik. Derfor har vi med Flextrafik mulighed for at tilbyde ordninger, hvor passageren selv kan vælge hvornår, hvorfra og hvortil, der skal køres.

Ordningen er for befordringsberettigede skoleelever gående på Vamdrup Skole, der skulle have rejst med rute 539, såfremt denne fortsat eksisterede. Er det muligt at tage en anden busrute, hvor afstandskriterier m.m. ikke overskrides, kan ordningen dog ikke benyttes. Her kan man fortsat få udstedt et skolekort, og den alternative busrute skal så benyttes.

Er man i tvivl, om der er en alternativ busrute, der kan benyttes, kan dette afklares ved en søgning på www.rejseplanen.dk.

Der kan læses mere på .

Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at eleven gratis befordres mellem bopæl og skole og retur igen med en Flexbil. Man vælger selv, hvornår man ønsker at ankomme til skolen, og hvornår man ønsker at blive hentet igen. Det behøver altså ikke at være lige efter skole, at man bliver hentet. Det kan også være efter SFO.

Der gælder følgende regler for ordningen:

  • Rejserne må kun foretages på skoledage.
  • Rejserne skal foretages i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 16.
  • Der må kun foretages 2 rejser pr. skoledag.
  • Rejser, der ikke foretages mellem bopæl og skole, må kun foretages inden for det tilhørende skoledistriktet (se afsnittet ”Hvor må man rejse?”)
  • Eleven vil være fremme ved skolen senest 5 minutter før ringetid (ønsket ankomsttid), men vil kunne være fremme op til 30 minutter før. Efter skoletid kan ventetiden ligeledes være mellem 5 og 30 minutter.
  • Bestilt kørsel, inklusive kørsel, der er bestilt som fast kørsel, skal afbestilles, hvis det viser sig, at der ikke er brug for den, f.eks. ved sygdom.
  • Har eleven en alder eller højde, der påkræver brug af autostol eller selepude, skal eleven selv medbringe den og selv spænde den fast. Eleven skal altså kunne klare sig selv både til, fra og i bilen, lige som man også selv skal kunne klare sig i bussen.
  • Da der er tale om en særlig form for kollektiv trafik, kører man sammen med andre, som man kender det fra bus og tog, hvorfor Flexbilen somme tider vil køre en omvej.

Er man i tvivl om hvilke dage i skoleåret, der er skoledage, kan man finde ferieplanen for alle Kolding Kommunes folkeskoler ved at klikke på linket.

Overholdes ovenstående regler ikke, kan man blive udelukket fra ordningen, og kørselsbehovet vil blive dækket på anden vis.

Sydtrafiks almindelige rejsegaranti for Flextrafik er gældende for ordningen. Denne kan findes på Sydtrafiks hjemmeside; https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service/rejsegaranti

Rejser, der ikke foretages mellem bopæl og skole, må kun foretages inden for Vamdrup Skoles skoledistrikt. Se markeringen på kortet

Se kort over skoledistriktet

Eleven tilmeldes ordningen ved at sende en mail til skolesekretæren. I mailen skal I oplyse en mailadresse på eleven (2 elever/personer kan ikke have samme emailadresse i systemet).

Skolesekretæren opretter eleven i Flextrafik-systemet og sender herefter en bekræftelse på, at eleven er blevet oprettet. Ydermere vil det blive oplyst, hvilket kundenummer, der skal benyttes i Flextrafik-systemet/app’en sammen med den oplyste emailadresse.

Eleven vil være visiteret til ordningen i hele den periode, hvor man eleven er befordringsberettiget. Dvs. at eleven kun skal tilmeldes ordningen 1 gang.

Der kan forventes en behandlingstid på op til 5 skoledage.

Bestilling af fast kørsel

Hvis kørselsbehovet er af meget fast tilbagevendende karakter i en længere periode (f.eks. ved fast skoleskema), kan kørslen bestilles som fast kørsel for et halvt skoleår ad gangen.

Deadlines for bestilling af fast kørsel er 7 hverdage før kørselsstart.

Bestilling af fast kørsel foretages via en webformular, der administreres af Sydtrafik.

På formularen angiver man bl.a. ønsket startadresse, slutadresse, ankomst- og/eller afhentningstidspunkt på de specifikke ugedage samt perioden, hvori den faste kørsel ønskes bestilt (inden for det pågældende halve skoleår).

Man kan vælge at bestille fast kørsel for både kørsel til skole og hjem fra skole, eller kun en af de to. Man kan vælge at bestille fast kørsel på alle ugedage eller kun på nogle enkelte ugedage i perioden. På de skoledage, hvor der eventuelt ikke er bestilt fast kørsel, kan der bestilles ad hoc-kørsel.

Skoleferier vil automatisk blive fratrukket den periode, hvor kørslen bestilles i.

Bestilling af ad hoc-kørsel

Er kørselsbehovet meget forskellig fra dag til dag, kan man vælge selv at stå for bestilling af alt kørslen via selvbetjeningssiden: www.sydtrafik.flextrafik.dk eller app’en Flextrafik. Her logger man ind med elevens kundenummer og pinkode og vælger ”FlexSkole”.

Man kan bestille op til 14 dage i forvejen, men bestillingen skal ske mindst 2 timer før ønsket afhentning.

Ønsker man, at eleven skal være fremme på et bestemt tidspunkt, skal turen bestilles i ekstra god tid, da eleven tidligst vil blive hentet 2 timer efter, at turen er bestilt.

Hvilket tidspunkt skal angives ved bestilling af kørsel?

Vil man have, at eleven skal være fremme ved skolen senest 5 minutter før ringetid, angives ringetiden som ønsket ankomsttid. Det samme gælder ved afhentning efter skoletid. Ringetiden angives som ønsket afhentningstid.

Når en tur bestilles, kalkulerer systemet med, at eleven skal være fremme senest 5 minutter før ønsket ankomst/mødetid, men det er tilladt, at eleven kan være fremme op til 30 minutter før. Efter skoletid kan ventetiden ligeledes være mellem 5 og 30 minutter.

I app’en Flextrafik og på selvbetjeningssiden www.sydtrafik.flextrafik.dk kan man se de fremtidige kørsler i de kommende 14 dage. Det gælder både for fast bestilt kørsel og for den ad hoc-kørsel, man selv har bestilt.

Afhentning kan variere fra det oplyste tidspunkt afhængig af trafikken. Derfor skal man holde sig klar til at køre på det oplyste tidspunkt og op til 15 minutter efter. Vognen venter ikke på eleven. Dette betyder dog ikke, at eleven kan risikere at komme for sent i skole. Turen planlægges efter rettidig ankomst.

Man vil få en sms 24 timer før og igen kort tid før, bilen er på det bestilte afhentningssted. På den måde ved man mere præcist, hvornår eleven skal holde sig klar.

Hvordan afbestilles eller ændres en tur?

Det er vigtigt, at man husker, at man selv har ansvaret for at afbestille en kørsel, hvis man ikke vil benytte den.
Afbestilling af en kørsel skal ske via app’en Flextrafik eller selvbetjeningen www.sydtrafik.flextrafik.dk senest 1 time før planlagt afhentning. Kan kørslen (turen) ikke afbestiller/slettes, er den ’udråbt’ og bliver forgæves, men Sydtrafik vil gerne have besked alligevel på tlf. 76 608 608, tast 2.

Man kan ikke ændre på en allerede bestilt kørsel, f.eks. til en ny ankomstadresse eller et nyt afhentningstidspunkt – i stedet skal man afbestille kørslen og bestiller en ny. Husk, at det skal ske senest 2 timer før ønsket afhentningstid.

Eleven må 1 gang dagligt gratis tage 1 andet barn med.

Det kan f.eks. være, at eleven vil have en klassekammerat med hjem, eller eleven vil besøge en klassekammerat efter skole. Klassekammeraten kan så komme med på turen.

Ønsker eleven at have et medrejsende barn med på turen, skal dette bestilles via www.sydtrafik.flextrafik.dk eller via Flextrafik app’en.

Bestil altid mindst 2 timer før ønsket afhentning.

Hvis klassekammeraten skal med på en i forvejen bestilt tur, skal denne tur afbestilles, og der skal bestilles en ny tur, da det ikke er muligt at ændre på en allerede bestilt kørsel/tur.

Ved bestilling af fast kørsel kan kørslen planlægges således, at søskende befordres i samme vogn, når deres kørselsbehov er sammenfaldende. Derfor skal der ved bestillingen af fast kørsel oplyses, om der er en søskende, der skal tages højde for ved planlægningen af kørslen.

Ved bestilling af ad hoc kørsel skal den ene søskende køre med som ”gæst”, for at der er garanti for, at de vil blive befordret i samme vogn.

Har man brug for befordring uden for det tidsrum, hvor FlexSkole-ordningen kan benyttes, skal til en destination, der ikke ligger inden for skoledistriktet, eller skal rejse mere end 2 gange på en dag, da har man mulighed for at benytte FlexJunior-ordningen.

FlexJunior er for børn under 16 år med bopælsadresse i Kolding kommune. Med ordningen kan man rejse med Flextur internt i Kolding kommune, til halv pris - pt. 2,75 kr. pr. km, dog minimum 20 kr. pr. tur.

Man kan læse mere om ordningen, og om hvordan man tilmelder sig den, på Sydtrafiks hjemmeside.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje